Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 2 lớp 11 120 phút bạn làm được mấy điểm với đề thi Toán kì...

120 phút bạn làm được mấy điểm với đề thi Toán kì 2 lớp 11 Amsterdam

CHIA SẺ

Đề Toán trường THPT chuyên Amsterdam Hà Nội trong kì kiểm tra học kì 2.

1. Tìm ba số hạng đầu của một cấp số nhân, biết rằng tổng của ba số hạng này bằng 21, đồng thời theo thứ tự này, chúng là số hạng thứ nhất, thứ ba và thứ mười lăm của một cấp số cộng.

2.

a) Tìm giới hạn 

b) Tìm giá trị của tham số m để hàm số sau liên tục tại x = 3:

3. Cho hàm số 

có đồ thị (C).

a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) của hàm số tại những điểm có hoành độ thỏa mãn y ” = 0.

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) của hàm số biết rằng tiếp tuyến đi qua điểm A(0; 3/2).

4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam giác đều và vuông góc với đáy.

a) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD).

b) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).

c) Gọi E là trung điểm của SA. Chứng minh rằng CE vuông góc với SA.

d) Cho điểm M di động trên đoạn SA. Gọi I là hình chiếu vuông góc của điểm S trên mặt phẳng (CDM ). Chứng minh rằng khi M thay đổi thì điểm I di động trên một đường tròn cố định.

5. (Chỉ dành cho các lớp 11T2, 11L1, 11L2, 11H1, 11H2, 11Tin)

Cho phương trình (m2 + 1)x3 – 2m2x2 – 4x + m2 + 1 = 0, với m là tham số. Chứng minh rằng phương trình đã cho luôn có ba nghiệm phân biệt với mọi giá trị của tham số m.

CHIA SẺ