Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2019 trường THPT Trần Phú: Giải phương trình lượng giác sau: sin^2(x/2)−2cos2(x/4)+3/4=0

CHIA SẺ

Một hộp có chứa 4 quả cầu màu đỏ, 5 quả cầu màu xanh và 7 quả cầu màu vàng. Lấy ngẫu nhiên cùng lúc ra  quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất sao cho  quả cầu được lấy ra có đúng 1 quả cầu màu đỏ và không quá  quả cầu màu vàng … trong Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2019 trường THPT Trần Phú

Đề bài

Câu 1(1,5 đ) Giải phương trình lượng giác sau: 

Câu 2. (1đ)  Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của biểu thức: 

Câu 3. (1đ)  Cho cấp số cộng (un) là một dãy số tăng thỏa mãn điều kiện 

Tìm số hạng đầu tiên 1, công sai d và số hạng tổng quát của cấp số cộng đó.

Câu 4. (1đ)  Một hộp có chứa 4 quả cầu màu đỏ, 5 quả cầu màu xanh và 7 quả cầu màu vàng. Lấy ngẫu nhiên cùng lúc ra  quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất sao cho  quả cầu được lấy ra có đúng 1 quả cầu màu đỏ và không quá  quả cầu màu vàng.

Câu 5. (1đ) Cho một cấp số cộng (un) có số hạng đầu tiên  và tổng  số hạng đầu bằng . Tính 

Câu 6. (3đ) Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành tâm O. Gọi G là trọng tâm của tam giác . Lấy điểm M thuộc cạnh  sao cho 

1) Tìm giao tuyến của mặt phẳng  và mặt phẳng .

Tìm giao điểm H của đường thẳng  với mặt phẳng .

2) Chứng minh rằng đường thẳng  song song với mặt phẳng 

3) Mặt phẳng  đi qua và song song với  và  cắt các cạnh  lần lượt tại các điểm 

Xác định thiết diện của mặt phẳng (α) với hình chóp S.ABCD.

Câu 7. (0,75 đ) Giải phương trình lượng giác sau:

Câu 8. (0,75 đ) Từ các chữ số  có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên chẵn có năm chữ số khác nhau và trong năm chữ số đó có đúng hai chữ số lẻ và hai chữ số lẻ này không đứng cạnh nhau.