Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11

Thi học kì 1 lớp 11 trường THPT Bắc Thăng Long năm 2019 môn Lý: Trình bày bản chất dòng điện trong kim loại?

Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số  được đặt trong không khí ở 200C. Mối hàn còn lại được nung nóng đến nhiệt độ . Tính suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện khi đó … trong Đề thi học kì 1 lớp 11 trường THPT Bắc Thăng Long năm 2019 môn Lý

Đề bài

Câu 1: (2 điểm)

a) Trình bày bản chất dòng điện trong kim loại.

b) Viết công thức thể hiện sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại vào nhiệt độ, giải thích ý nghĩa của các đại lượng trong công thức.

Câu 2: (2 điểm) Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số  được đặt trong không khí ở 200C. Mối hàn còn lại được nung nóng đến nhiệt độ . Tính suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện khi đó.

Câu 3: (2 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết nguồn có suất điện động E=12V, điện trở trongr=1Ω, điện trở . Tính:

Advertisements (Quảng cáo)

a. Cường độ dòng điện chạy qua mạch.

b. Hiệu suất của nguồn điện.

c. Công suất tỏa nhiệt của mạch ngoài.

Câu 4: (3,5 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn gồm 3 nguồn giống nhau; mỗi nguồn có suất điện động bằng , điện trở trong bằng . Mạch ngoài gồm bóng đèn sợi đốt loại −9W, bình điện phân dung dịch , cực dương làm bằng đồng có điện trở Rb là biến trở. 

Advertisements (Quảng cáo)

1. Điều chỉnh để biến trở . Tính:

a. Cường độ dòng điện trong mạch chính.

b. Khối lượng đồng bám vào catot sau  giờ 20 phút (cho biết đối với đồng )

c. Đèn sáng như thế nào? Vì sao?

2. Tìm b để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó.

Câu 5: (0,5 điểm) Mạch kín gồm nguồn điện và hai điện trở  và mắc nối tiếp. Một vôn kế không lí tưởng được mắc song song với  thì số chỉ của nó là . Tìm số chỉ của vôn kế nói trên nếu nó được mắc song song với 

Advertisements (Quảng cáo)