Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Dân số nước ta đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì trong đề thi cuối học kì 1 môn Địa lớp 9 phòng GD Châu Thành

Phòng GD & ĐT Châu Thành tổ chức thi cuối học kì 1 năm học 2019 – 2020 môn Địa Lý lớp 9, đề thi gồm 4 câu tự luận chi tiết tại đây.

Câu 1:

Dân số nước ta đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì?

Biện pháp giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta là gì?

Câu 2:

Khí hậu nước ta có thuận lợi và khó khăn gì trong sản xuất nông nghiệp

Advertisements (Quảng cáo)

Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta?

Câu 3:

Tại sao ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, tiểu vùng Tây Bắc thưa dân và kinh tế xã hội phát triển kém hơn tiểu vùng Đông Bắc

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4: Qua bảng số liệu dưới đây: cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2002 và 2014

Năm /thành phần kinh tế 2002(%) 2014 (%)
Nhà nước 38.4 31.9
Ngoài nhà nước 47.9 48.2
Cơ cấu vốn đầu tư nước ngoài 13.7 19.9

a, Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta cuối năm 2002 và 2014

b, Nhận xét về cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta hai năm trên

Advertisements (Quảng cáo)