Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11

Kiểm tra lớp 11 môn Địa cuối kì 1 có đáp án – THPT Mỹ Bình năm 2016

Dưới đây là Đề kiểm tra học kì 1 lớp 11 môn Địa Lý có đáp án của trường THPT Mỹ Bình: Toàn cầu hóa là gì? Nêu các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: ĐỊA LÝ – LỚP 11

Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1 (1,5 điểm):

Toàn cầu hóa là gì? Nêu các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế.

Câu 2 (2,0 điểm):

Tình hình phân bố dân cư ở Hoa Kì có những đặc điểm gì? Trong phân bố công nghiệp ở Hoa Kì có sự thay đổi như thế nào? Giải thích nguyên nhân.

Câu 3 (4,0 điểm):

Trình bày mục đích và thể chế hoạt động của EU. Việc hợp tác trong liên kết vùng Ma- xơ Rai-nơ đã đem lại những lợi ích gì? Vì sao việc ra đời đồng tiền chung Ơ-rô là bước tiến mới của sự liên kết EU?

Câu 4 (2,5 điểm):

Số dân Hoa Kì giai đoạn 1900 – 2005

(Đơn vị: triệu người)

Năm

1900

1920

1940

1960

1980

2005

Số dân

76

105

132

179

227

296,5

a/ Vẽ biểu đồ cột thể hiện số dân Hoa Kì giai đoạn 1900 – 2005.

b/ Nhận xét và giải thích sự gia tăng dân số ở Hoa Kì.


ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Câu 1: Toàn cầu hóa là gì?

–  Là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh tế.

Advertisements (Quảng cáo)

* Nêu các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế.

– Thương mại thế giới phát triển mạnh.

–  Đầu tư nước ngoài tăng nhanh.

–  Thị trường tài chính quốc tế mở rộng.

–  Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn.

Câu 2: Tình hình phân bố dân cư ở Hoa Kì có những đặc điểm gì?

–  Dân cư tập trung đông ở ven Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, càng vào sâu trong nội địa càng thưa dân.

–  Xu hướng: dân cư chuyển từ các bang vùng Đông Bắc xuống các bang phía Nam và ven Thái Bình Dương.

–  Tỉ lệ dân thành thị cao, chủ yếu sống ở các thành phố vừa và nhỏ chiếm 91,8%.

* Trong phân bố công nghiệp ở Hoa Kì có sự thay đổi như thế nào? Giải thích nguyên nhân.

–  Từ tập trung chủ yếu ở vùng Đông Bắc, chuyển xuống các vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương.

Advertisements (Quảng cáo)

–  Do công nghiệp ở vùng Đông Bắc phát triển lâu đời, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt nên mở rộng xuống phía Nam và ven Thái Bình Dương giàu tài nguyên khoáng sản.

Câu 3: Trình bày mục đích và thể chế hoạt động của EU.

Mục đích:

–  Xây dựng, phát triển một khu vực được tự do lưu thông về hàng hóa, dịch vụ, con người và tiền vốn.

–  Tăng cường hợp tác, liên kết về: kinh tế, luật pháp, nội vụ, an ninh và đối ngoại.

–  Thể chế: Các cơ quan quan trọng của Eu gồm: Hội đồng Châu Âu, nghị viện Châu Âu, Ủy ban liên minh Châu Âu, Hội đồng bộ trưởng EU.

–  Những vấn đề quan trọng về kinh tế và chính trị của các nước thành viên do các cơ quan của EU quyết định.

* Việc hợp tác trong liên kết vùng Ma- xơ Rai-nơ đã đem lại những lợi ích gì?

– Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các nước trong khu vực biên giới.

– Tăng cường quá trình liên kết và nhất thể hóa ở EU.

–  Phát huy được những lợi thế riêng của mỗi nước.

* Vì sao việc ra đời đồng tiền chung Ơ-rô là bước tiến mới của sự liên kết EU?

–  Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung Châu Âu.

–  Xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

–  Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.

–  Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.

Câu 4:

a/ Vẽ biểu đồ cột:

–   Vẽ biểu đồ đúng, chính xác, thẩm mĩ.

–   Thiếu tên biểu đồ -0.25đ.

–   Thiếu đơn vị -0.25đ.

–   Không ghi số liệu trên đầu cột -0.25đ.

–   Chia sai tỉ lệ 1 cột -0.25đ.

Chia tỉ lệ trục tung sai không chấm điểm biểu đồ.

b/ Nhận xét và giải thích:

–  Số dân Hoa Kì giai đoạn 1900 – 2005 tăng nhanh, tăng 220,5 triệu người.

–  Sự gia tăng dân số ở Hoa Kì chủ yếu là do dân nhập cư cao.

Advertisements (Quảng cáo)