Trang chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Đề thi Toán 8 kì 1 mới nhất trường Tân Mai...

[2018] Đề thi Toán 8 kì 1 mới nhất trường Tân Mai (HN): chứng minh hình thang cân, hình chữ nhật

Chia sẻ

Đề kiểm tra toán học kì 1 lớp 8 năm học 2018-2019. Để của trường THCS Tân Mai – Quận Hoàng Mai – Hà Nội. Ngày thi 7/12/2018.

I. Trắc nghiệm

1. (0.5) Hãy chọn chữ cái in hoa đứng trước đán án đúng

1) Mẫu thức chung của các phân thức 1 / x-1; 2; 2x-3 / x2+x+1 là:

A. 2 (x – 1)(x2 + x + 1)      B. (x -1) (x2 + x + 1)      C. (x -1)2    D. x2 – 1

2) Một hình vuông có chu vi bằng 8cm thì diện tích của nó bằng

A. 16cm2           B. 2cm2     C. 4cm2      D. 64cm2

2. (1.đ) Khẳng định nào đúng? Khẳng định nào sai?

A. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và bằng nhau là hình chữ nhật

B. Phân thức đối của phân thức 2x / 3-x là -2x/x-3

C. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông

D. Kết quả của phép rút gọn phân thức 8xy2 / 12x3y2 là 2y/3x2

II. Tự luận

Quảng cáo

Quảng cáo

1. (2đ) Tìm x biết:

a) (x-1)(x+1) – x(x-4) = 15

b) x(x – 2)(x + 2)-(x + 3)(x2 – 3x + 9)= 1

2. (3đ) Rút gọn biểu thức

3. (3.5đ) Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M, N, P lần lượt là trung điêm của các cạnh AB, AC, BC

a) Chứng minh tứ giác BCNM là hình thang cân

b) Gọi D là điểm đối xứng với P qua N. Chứng minh tứ giác APCD là hình chữ nhật

c) Gọi O và G lần lượt là giao điểm của BD với AP và AC. Chứng minh DG = 1/3BD

d) Gọi E là hình chiếu của N trên cạnh BC. Tam giác ABC phải thêm điều kiện gì để tứ giác ONEP là hình vuông. Khi ONEP là hình vuông tính diện tích tam giác ABC, biết PN = 2V2 cm

 

ảnh chụp đề thi học sinh trường Tân Mai chia sẻ