Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 11 chương 1 có đáp án

CHIA SẺ

Đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 11 chương 1 có đáp án và thang điểm chi tiết của trường THPT Thừa Lưu.

ĐỀ 1:

1: (3,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M (-3;2) và đường thẳng d có phương trình: 4x-3y+1=0.

Tìm ảnh của điểm  M và đường thẳng  d qua phép tịnh tiến theo véctơ v=(1;-4)

2: (2,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn  : (x+3)2 + (y-2)2=25  và điểm A(4;-5)

Tìm ảnh của đường tròn  và điểm A qua phép quay  Q(O,900)

3: (4 điểm)

a) Trong mặt phẳng Oxy, Cho đường tròn : (x-1)2+(y-2)2=9. Tìm đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự tâm O tỉ số k=2

b) Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Tìm ảnh của ta  m giác AOF bằng cách thực hiện liên tiếp phép E1

————-Hết đề số 1————

ĐỀ 2

Câu 1: (3,5 điểm)

Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(3;2) , đường thăng d có phương trình : 3x+y-4=0

Tìm ảnh của điểm A và đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo véc tơ v=(4;-3)

Câu 2: (2,5 điểm).

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): (x + 2)2 + (y – 3)2 = 9 và điểm M(3 ;3)

Tìm ảnh của đường tròn (C) và điểm M  qua Q(O,900) .

Câu 3: (4điểm).

a) Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn (C): (x -5)2 + (y +2)2 = 16 . Tìm ảnh của đường tròn qua phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số k=-3

b) Cho hình vuông ABCD có M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của AD,AB,BC,CD gọi O là giao điểm của AC,BD,MP,NQ. Tìm ảnh tam giác MAO bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép dời hình là và phép tịnh tiến theo véctơ MD.

————-Hết đề số 2————-

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 11 chương 1 đề số 1 và Thang điểm chi tiết.

Dap an chuong 1 de so 1 Dap an chuong 1 hinh lop 11 de so 1

Dap an chuong 1 hinh lop 11 de so 2 Dap an chuong 1 hinh lop 11 de so 2