Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 11 15 phút Chương 1 Hình học: Các phép biến hình biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó có thể là phép gì?
Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 11 15 phút Chương 1 Hình học: Các phép biến hình biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với...
Cho P, Q cố định . Phép tịnh tiến T biến điểm M bất kỳ thành ({M_2}) sao cho (overrightarrow {M{M_2}}  = 2overrightarrow {PQ};Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ (vec v = (1;3)) biến điểm A...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 11 Chương 1 Hình học: Hình gồm hai đường tròn phân biệt có cùng bán kính có bao nhiêu tâm đối xứng ?
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 11 Chương 1 Hình học: Hình gồm hai đường tròn phân biệt có cùng bán kính có bao nhiêu tâm đối...
Hình gồm hai đường tròn phân biệt có cùng bán kính có bao nhiêu tâm đối xứng? Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ (vec v = (1;3)) biến điểm A (2;1) thành điểm nào? ... trong...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 11: Tam giác ABC đều có bao nhiêu trục đối xứng?
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học 11: Tam giác ABC đều có bao nhiêu trục đối xứng?
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ (vec v = ( - 3;2)) biến điểm A ( 1;3) thành điểm nào?; Có bao nhiêu phép tịnh tiến một đường tròn cho trước thành chính nó? ......
Kiểm tra 45 phút Chương 3 – Vecto trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian Hình học 11: Tính độ dài cạnh SA
Kiểm tra 45 phút Chương 3 – Vecto trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian Hình học 11: Tính độ dài cạnh SA
Dưới đây là đề kiểm tra 45 phút môn Hình học 11 Chương 3 - Vecto trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian. Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với...
Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 – Vecto trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian Hình học 11: Số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD là
Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 – Vecto trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian Hình học 11: Số đo góc giữa hai đường thẳng...
Tham khảo ngay đề kiểm tra 1 tiết môn Hình học 11 Chương 3 - Vecto trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian. Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh...
Kiểm tra 45 phút Chương 3 – Vecto trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian Hình học 11: Đường thẳng AB song song với mặt phẳng (P) khi
Kiểm tra 45 phút Chương 3 – Vecto trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian Hình học 11: Đường thẳng AB song song với mặt phẳng...
Đề kiểm tra 45 phút môn Hình học lớp 11 Chương 3 - Vecto trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian. Cho hình hộp ABCD. A’B’C’D’. M là điểm trên AC sao cho (overrightarrow {AC}  = 3overrightarrow {MC}...
Kiểm tra 1 tiết Chương 3 – Vecto trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian Hình học 11: Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABCD) bằng
Kiểm tra 1 tiết Chương 3 – Vecto trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian Hình học 11: Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng...
Xem ngay đề kiểm tra 1 tiết môn Hình học lớp 11 Chương 3 - Vecto trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian. Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, (SA...
Đề kiểm tra 45 phút Chương 3 – Vecto trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian Hình học 11: Đường thẳng DB không vuông góc với đường thẳng nào sau đây?
Đề kiểm tra 45 phút Chương 3 – Vecto trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian Hình học 11: Đường thẳng DB không vuông góc với...
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút môn Hình học lớp 11 Chương 3 - Vecto trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian: Cho hình chóp S. ABCD , đáy là hình thoi tâm O và SA =SC,...
Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 11 Chương 2 Hình học: Có thể xác định được bao nhiêu  mặt phẳng chứa tất cả các đỉnh của tam giác ABC?
Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 11 Chương 2 Hình học: Có thể xác định được bao nhiêu  mặt phẳng chứa tất cả các đỉnh của tam...
Có thể xác định được bao nhiêu  mặt phẳng chứa tất cả các đỉnh của tam giác ABC?; Cho hình chóp (S.ABCD). Gọi (M,,,N,,,P,,,Q,,,R,,,T) lần lượt là trung điểm(AC), (BD), (BC), (CD), (SA),(SD). Bốn điểm nào sau đây đồng phẳng?...
Chương 2 Toán hình học 11: Kiểm tra 1 tiết gồm 12 bài trắc nghiệm và 1 tự luận
Chương 2 Toán hình học 11: Kiểm tra 1 tiết gồm 12 bài trắc nghiệm và 1 tự luận
Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 11 chương 2 có đáp án chi tiết đã được Dethikiemtra. com cập nhật chi tiết.  BÀI KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG 2 - LỚP 11 . A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 1:...