Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10

Thầy cô và các em tham khảo đề học kì I Sinh 10: Loại tế bào  sau đây có chứa nhiều lizôxôm nhất?

Đáp án và đề thi học kì 1 môn Sinh học 10 của trường THPT Trung Giã MÃ ĐỀ 536

2:  Nồng độ các chất tan trong một tếbào hồng cầu khoảng 2%. Đường saccarôzơ không thể đi qua màng, nhưng nước và urê thì qua được. Thẩm thấu sẽ làm cho tếbào hồng cầu co lại nhiều nhất khi ngập trong dung dịch

A. saccrôzơ nhược trương.          B.  saccrôzơ ưu trương

C.  urê ưu trương.                       D.  urê nhược trương.

3:  Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn giống nhau ở chỗ:

A. đều chứa axit nucleic

B.  đều là hệ thống xoang màng dẹt thông với nhau

C.đều tổng hợp protein, lipit, đường

D.  đều nằm sát và thông với màng nhân

4:  Cho biết bộ phận tham gia vận chuyển 1 prôtêin ra khỏi tế bào?

A. Lưới nội chất trơn.

B.  Bộ máy Gôngi và màng sinh chất

C.Bộ máy Gôngi.

D.  Màng sinh chất.

Advertisements (Quảng cáo)

5:  Điểm giống nhau  về cấu  tạo  giữa  lục  lạp và ti thể trong tếbào  là :

A. Có chứa nhiều  loại enzim hô hấp

B.  Được  bao  bọc  bởi  lớp màng  kép

C.Có chứa  sắc tố quang hợp

D.  Có  chứa nhiều  phân tử ATP

6:  Loại tế bào  sau đây  có chứa  nhiều lizôxôm nhất là :

A. Tếbào bạch cầu            B.  Tếbào   hồng cầu

C.  Tếbào thần kinh         D.  Tếbào  cơ

Advertisements (Quảng cáo)

7:  Cơ chất là :

A. Chất tham gia  phản ứng  do enzim xúc tác

B.  Chất tạo  ra do  nhiều enzim liên kết lại

C.Sản phẩm  tạo ra từ  các phản ứng  cho do enzim xúc tác

D.  Chất  tham gia cấu  tạo enzim

8:  Phát biểu  sau đây  có nội dung  đúng là :

A. Enzim  sẽ lại biến  đổi  khi  tham gia vào phản ứng

B.  Ở động vật, enzim do các tuyến nội tiết  tiết ra

C.Enzim là một chất xúc tác  sinh học

D.  Enzim được cấu  tạo từ  các  đisaccrit

9:  Vận chuyển  chất qua màng  từ nơi  có nồng  độ thấp  sang nơi có nồng độ cao  là cơ chế

A. Chủ động            B.  Thụ động                    C.  Khuyếch tán
D. Thẩm thấu

10:  Bào quan không có màng bao bọc là:

A. Lizoxom               B.  Riboxom                       C.  Không bào                    D.  Lưới nội chất

Tải về bản đầy đủ: De kiem tra SINH HOC lop 10 HK I_Dethikiemtra


Đáp án mã đề 536

1. C          2. B            3. B       4. B       5. B           6. A         7. A           8.C

9. A          10. B         11. C    12. D     13. B         14. D      15. D          16. B

17. B       18. D          19. B    20. D     21. C         22. C       23. C        24. D

25. C        26. C          27. C    28. D     29. A         30. D      31. D          32. A          33. A        34. A          35. A

Advertisements (Quảng cáo)