SBT Sinh học 10

Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Sinh học 10
Bài 33, 34, 35, 36 trang 112, 113 SBT Sinh 10: Trong cơ thể của chúng ta chứa rất nhiều các vi sinh vật, chúng có lợi ích gì ?
Bài 33, 34, 35, 36 trang 112, 113 SBT Sinh 10: Trong cơ thể của chúng ta chứa rất nhiều các vi sinh vật, chúng có lợi ích gì...
Chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm SBT Sinh lớp 10. Giải bài 33, 34, 35, 36 trang 112, 113 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 33: Thực vật và côn trùng có khả...
Bài 37, 38, 39, 40 trang 113, 144 Sách BT Sinh 10:  Chức năng chính của miễn dịch đặc hiệu là gì ?
Bài 37, 38, 39, 40 trang 113, 144 Sách BT Sinh 10:  Chức năng chính của miễn dịch đặc hiệu là gì ?
Chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm SBT Sinh lớp 10. Giải bài 37, 38, 39, 40 trang 113, 144 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 37: Hãy nêu sự khác nhau giữa miễn...
Bài 29, 30, 31, 32 trang 111 SBT Sinh 10: Thế nào là miễn dịch tự nhiên ?
Bài 29, 30, 31, 32 trang 111 SBT Sinh 10: Thế nào là miễn dịch tự nhiên ?
Chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm SBT Sinh lớp 10. Giải bài 29, 30, 31, 32 trang 111 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 29: Miễn dịch là gì ? Miễn dịch được...
Bài 25, 26, 27, 28 trang 109, 110 SBT Sinh 10:  Virut có những ứng dụng gì trong thực tiễn ?
Bài 25, 26, 27, 28 trang 109, 110 SBT Sinh 10:  Virut có những ứng dụng gì trong thực tiễn ?
Chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm SBT Sinh lớp 10. Giải bài 25, 26, 27, 28 trang 109, 110 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 25: Điều gì khiến cho người không bao...
Bài 21, 22, 23, 24 trang 109 SBT Sinh 10:  Có biện pháp nào để diệt Prion không ?
Bài 21, 22, 23, 24 trang 109 SBT Sinh 10:  Có biện pháp nào để diệt Prion không ?
Chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm SBT Sinh lớp 10. Giải bài 21, 22, 23, 24 trang 109 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 21: Tác nhân gây nhiễm nào chỉ chứa Prôtêin,...
Bài 17, 18, 19, 20 trang 108, 109 SBT Sinh 10:  Loại tác nhân gây nhiễm nào chỉ chứa ARN khép vòng ?
Bài 17, 18, 19, 20 trang 108, 109 SBT Sinh 10:  Loại tác nhân gây nhiễm nào chỉ chứa ARN khép vòng ?
Chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm SBT Sinh lớp 10. Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 108, 109 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 17:Virion là gì ?... Bài 17: Virion là gì ? Virion...
Bài 13, 14, 15, 16 trang 107, 108 SBT Sinh 10:  Thế nào là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) do HIV gây ra ?
Bài 13, 14, 15, 16 trang 107, 108 SBT Sinh 10:  Thế nào là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) do HIV gây ra ?
Chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm SBT Sinh lớp 10. Giải bài 13, 14, 15, 16 trang 107, 108 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 13: Phagơ xâm nhập vào tế bào như...
Bài 9, 10, 11, 12 trang 106, 107 SBT Sinh 10: Thế nào là chu trình tan ?
Bài 9, 10, 11, 12 trang 106, 107 SBT Sinh 10: Thế nào là chu trình tan ?
Chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm SBT Sinh lớp 10. Giải bài 9, 10, 11, 12 trang 106, 107 Sách bài tập Sinh học 10. Giải bài tập trang 106, 107 chương VII Virus...
Bài 5, 6, 7, 8 trang 104, 105, 106 SBT Sinh 10: Tại sao người không bị bệnh toi gà ?
Bài 5, 6, 7, 8 trang 104, 105, 106 SBT Sinh 10: Tại sao người không bị bệnh toi gà ?
Chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm SBT Sinh lớp 10. Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 104, 105, 106 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 5: Chức năng chính của vỏ ngoài...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 104, 105 SBT Sinh 10: Virut có phải là vi sinh vật không ? 
Bài 1, 2, 3, 4 trang 104, 105 SBT Sinh 10: Virut có phải là vi sinh vật không ? 
Chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm SBT sinh lớp 10. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 104, 105 Sách bài tập Sinh học 10. Câu 1: Hãy nêu 3 tính chất cơ bản...