Bài tập Sinh học 10 Nâng cao

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Sinh học 10 Nâng cao
Đề thi môn Lý học kì 1 năm 2019 PGD Phú Nhuận: Khi đun nước, có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào?
Đề thi môn Lý học kì 1 năm 2019 PGD Phú Nhuận: Khi đun nước, có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào?
Cho điện trở R1=80Ω và điện trở R2=60Ω mắc nối tiếp nhau vào nguồn điện có hiệu điện thế U. Một ampe kế được mắc vào mạch điện để đo cường độ dòng điện chạy qua R1. Số chỉ Ampe kế là 0,2A. Vẽ sơ đồ...
Bài 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 163, 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao – Trong nuôi cấy không liên tục số lượng tế bào vi khuẩn chết vượt số tế bào mới được tạo thành ở pha nào ?
Bài 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 163, 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao – Trong nuôi cấy không liên tục số lượng tế bào vi khuẩn...
Giải bài 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 163, 164 SGK Sinh học lớp 10 Nâng cao. Trong nuôi cấy không liên tục tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn giảm dần ở pha nào ? ; Trong nuôi...
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 162 Sách môn Sinh 10 Nâng cao – Trong nuôi cấy không liên tục, vi khuẩn bắt đầu sinh trưởng ở pha nào ?
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 162 Sách môn Sinh 10 Nâng cao – Trong nuôi cấy không liên tục, vi khuẩn bắt đầu sinh trưởng ở...
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 162 SGK Sinh học lớp 10 Nâng cao. Vi sinh vật quang tự dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu từ. ; Trong nuôi cấy không liên tục,...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 157 Sinh lớp 10 Nâng cao – Thế nào là miễn dịch ? Các loại miễn dịch. Vai trò của miễn dịch.
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 157 Sinh lớp 10 Nâng cao – Thế nào là miễn dịch ? Các loại miễn dịch. Vai trò của miễn dịch.
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 157 SGK Sinh học lớp 10 Nâng cao.  Thế nào là bệnh truyền nhiễm ? Bệnh truyền nhiễm phụ thuộc vào các yếu tố nào ? Vì sao ? ; Thế nào...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 154 SGK Sinh học 10 Nâng cao – Tại sao nhờ kĩ thuật di truyền mà người ta đã cứu được rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường ?
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 154 SGK Sinh học 10 Nâng cao – Tại sao nhờ kĩ thuật di truyền mà người ta đã cứu được rất...
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 154 SGK Sinh học  lớp 10 Nâng cao. Trình bày tác hại của virut gây ra đối với thực vật ; Tại sao nhờ kĩ thuật di truyền mà người ta đã...
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao – Trình bày các khái niệm : virut ôn hoà, virut độc và tế bào tiềm tan. Mối quan hệ giữa chúng.
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao – Trình bày các khái niệm : virut ôn hoà, virut độc và tế...
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 151 SGK Sinh học  lớp10 Nâng cao.Tóm tắt quá trình xâm nhập và phát triển của virut vào tế bào chủ. ; Trình bày các khái niệm : virut ôn hoà,...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 146 Sinh lớp 10 Nâng cao – Trình bày khái niệm và cấu trúc của virut.
Bài 1, 2, 3, 4 trang 146 Sinh lớp 10 Nâng cao – Trình bày khái niệm và cấu trúc của virut.
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 146 SGK Sinh học  lớp10 Nâng cao.  Virut có được coi là một cơ thể sinh vật không ? Vì sao ? ; Trình bày khái niệm và cấu trúc của virut. Câu 1: Virut...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 140 Sách môn Sinh 10 Nâng cao – Tác nhân gây hư hại các loại quả thường là nấm mốc mà ít khi là vi khuẩn. Hãy giải thích vì sao ?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 140 Sách môn Sinh 10 Nâng cao – Tác nhân gây hư hại các loại quả thường là nấm mốc mà ít khi...
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 140 SGK Sinh học  lớp 10 Nâng cao.  Hãy cho biết nơi sống của các vi khuẩn ưa lạnh, ưa ấm, ưa nhiệt và ưa siêu nhiệt. ; Tác nhân gây hư hại...
Bài 1, 2, 3 trang 136 SGK Sinh học 10 Nâng cao – Các chất nào được gọi là yếu tố sinh trưởng ? Tại sao vi sinh vật lại cần yếu tố sinh trưởng ?
Bài 1, 2, 3 trang 136 SGK Sinh học 10 Nâng cao – Các chất nào được gọi là yếu tố sinh trưởng ? Tại sao vi sinh vật...
Giải bài 1, 2, 3 trang 136 SGK Sinh học  lớp 10 Nâng cao. Hãy kể tên các chất dinh dưỡng chính ảnh hưởng tới sinh trưởng của vi sinh vật. ; Các chất nào được gọi là yếu tố...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 133 Sinh lớp 10 Nâng cao – Quá trình nảy chồi ở nấm men diễn ra như thế nào ?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 133 Sinh lớp 10 Nâng cao – Quá trình nảy chồi ở nấm men diễn ra như thế nào ?
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 133 SGK Sinh học lớp 10 Nâng cao.Vi khuẩn có thể sinh sản bằng các hình thức nào ? ; Quá trình nảy chồi ở nấm men diễn ra như thế nào ? Câu...