Bài tập Toán 10 Nâng cao

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Toán 10 Nâng cao
Bài 21, 22, 23, 24 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao: Bài tập trắc nghiệm chương III
Bài 21, 22, 23, 24 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao: Bài tập trắc nghiệm chương III
 Bài tập trắc nghiệm chương III. Giải bài 21, 22, 23, 24 trang 123 SGK Hình học lớp 10 Nâng cao. Đường tròn nào ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của hypebol ; Đường thẳng nào là đường chuẩn...
Bài 17, 18, 19, 20 trang 122, 123 Hình học 10 Nâng cao: Bài tập trắc nghiệm chương III
Bài 17, 18, 19, 20 trang 122, 123 Hình học 10 Nâng cao: Bài tập trắc nghiệm chương III
Bài tập trắc nghiệm chương III. Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 122, 123 SGK Hình học lớp 10 Nâng cao.  Phương trình này là phương trình chính tắc của đường nào?; Cặp đường thẳng nào là các đường...
Bài 13, 14, 15, 16 trang 122 Sách Hình học 10 Nâng cao: Bài tập trắc nghiệm chương III
Bài 13, 14, 15, 16 trang 122 Sách Hình học 10 Nâng cao: Bài tập trắc nghiệm chương III
Bài tập trắc nghiệm chương III. Giải bài 13, 14, 15, 16 trang 122 SGK Hình học lớp 10 Nâng cao. Cặp điểm nào là các tiêu điểm của elip; Elip ((E):{{{x^2}} over {{p^2}}} + {{{y^2}} over {{q^2}}} = 1)...
Bài 9, 10, 11, 12 trang 121 Hình học 10 Nâng cao: Bài tập trắc nghiệm chương III
Bài 9, 10, 11, 12 trang 121 Hình học 10 Nâng cao: Bài tập trắc nghiệm chương III
Bài tập trắc nghiệm chương III. Giải bài 9, 10, 11, 12 trang 121 SGK Hình học lớp 10 Nâng cao. Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng ; Phương trình nào là phương trình của đường tròn có...
Bài 5, 6, 7, 8 trang 120, 121 Hình học 10 Nâng cao: Bài tập trắc nghiệm chương III
Bài 5, 6, 7, 8 trang 120, 121 Hình học 10 Nâng cao: Bài tập trắc nghiệm chương III
 Bài tập trắc nghiệm chương III. Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 120, 121 SGK Hình học lớp 10 Nâng cao. Đường thẳng nào không cắt đường thẳng; Đường thẳng nào song song với đường thẳng  Bài 5: Đường thẳng nào...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 120 Hình học 10 Nâng cao: Bài tập Trắc nghiệm chương III
Bài 1, 2, 3, 4 trang 120 Hình học 10 Nâng cao: Bài tập Trắc nghiệm chương III
Bài tập Trắc nghiệm chương III. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 120 SGK Hình học lớp 10 Nâng cao. Đường thẳng sau có vectơ pháp tuyến là vectơ nào?; Phương trình nào là phương trình tham số của...
Bài 66, 67, 68, 69 trang 219, 220 SGK Đại số 10 Nâng cao: Góc lượng giác và công thức lượng giác
Bài 66, 67, 68, 69 trang 219, 220 SGK Đại số 10 Nâng cao: Góc lượng giác và công thức lượng giác
Bài ôn tập chương 6 Góc lượng giác và công thức lượng giác. Giải bài 66, 67, 68, 69 trang 219, 220 SGK Đại số lớp 10 Nâng cao. Góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo α mà...
Bài 63, 64, 65 trang 219 Sách Đại số 10 Nâng cao: Góc lượng giác và công thức lượng giác
Bài 63, 64, 65 trang 219 Sách Đại số 10 Nâng cao: Góc lượng giác và công thức lượng giác
Bài ôn tập chương 6 Góc lượng giác và công thức lượng giác. Giải bài 63, 64, 65 trang 219 SGK Đại số 10 lớp Nâng cao. Tín; (sin {{{{90}^0}} over 4}cos {{{{270}^0}} over 4}) bằng:  Bài 63: (cos {pi  over {12}}cos {{7pi...
Bài 59, 60, 61, 62 trang 218, 219 SGK Đại số 10 Nâng cao: Góc lượng giác và công thức lượng giác
Bài 59, 60, 61, 62 trang 218, 219 SGK Đại số 10 Nâng cao: Góc lượng giác và công thức lượng giác
 Bài ôn tập chương 6 Góc lượng giác và công thức lượng giác. Giải bài 59, 60, 61, 62 trang 218, 219 SGK Đại số lớp 10 Nâng cao. Chứng minh rằng với mọi α,β,γ ta có; Với mọi (α),...
Bài 55, 56, 57, 58 trang 216, 218 Đại số 10 Nâng cao: Góc lượng giác và công thức lượng giác
Bài 55, 56, 57, 58 trang 216, 218 Đại số 10 Nâng cao: Góc lượng giác và công thức lượng giác
Bài ôn tập chương 6 Góc lượng giác và công thức lượng giác. Giải bài 55, 56, 57, 58 trang 216, 218 SGK Đại số lớp 10 Nâng cao. Hỏi các đẳng thức sau có đúng với mọi số...