Soạn văn lớp 10 - Ngắn gọn

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Soạn văn lớp 10 - Ngắn gọn
Soạn văn bài Ôn tập phần làm văn ngắn gọn nhất Văn 10: Sự việc và chi tiết tiêu biểu trong văn bản tự sự là gì?
Soạn văn bài Ôn tập phần làm văn ngắn gọn nhất Văn 10: Sự việc và chi tiết tiêu biểu trong văn bản tự sự là gì?
Soạn văn bài Ôn tập phần làm văn (ngắn gọn) Văn 10: Câu 2. Sự việc và chi tiết tiêu biểu là những sự việc, chi tiết nổi bật nhất, biểu thị tập trung nhất tư tưởng, chủ đề của...
Soạn bài Tổng kết phần văn học ngắn gọn nhất Văn 10: Nêu ba đặc trưng cơ bản của văn học dân gian?
Soạn bài Tổng kết phần văn học ngắn gọn nhất Văn 10: Nêu ba đặc trưng cơ bản của văn học dân gian?
Soạn bài Tổng kết phần văn học (ngắn gọn) Văn 10: Câu 3. Các nội dung lớn của văn học Việt Nam trong lịch sử phát triển : chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân đạo và cảm hứng thế...
Soạn bài Viết quảng cáo ngắn gọn nhất Văn 10: Viết quảng cáo cho sản phẩm rau sạch
Soạn bài Viết quảng cáo ngắn gọn nhất Văn 10: Viết quảng cáo cho sản phẩm rau sạch
Soạn bài Viết quảng cáo (ngắn gọn) Văn 10: Câu 1. Viết quảng cáo cho sản phẩm rau sạch: Rau trồng theo công nghệ Hà Lan, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không sử dụng chất kích thích tăng...
Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn nghị luận ngắn gọn Văn 10: Đề bài – “Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới.”
Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn nghị luận ngắn gọn Văn 10: Đề bài – “Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới.”
Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn nghị luận (ngắn gọn) Văn 10: Câu 1. Sách, đó là kho tàng chứa đựng những hiểu biết của con người đã được khám phá, chọn lọc, thử thách, tổng hợp.... Đề bài :...
Soạn văn bài Ôn tập phần tiếng Việt ngắn gọn nhất Văn 10: Hoạt động giao tiếp là gì?
Soạn văn bài Ôn tập phần tiếng Việt ngắn gọn nhất Văn 10: Hoạt động giao tiếp là gì?
Soạn văn bài Ôn tập phần tiếng Việt (ngắn gọn) Văn 10: Câu 1. Hoạt động giao tiếp là hoạt động trao đổi tư tưởng, tình cảm giữa con người với con người trong xã hội.... Câu 1: Hoạt động giao...
Soạn bài Viết bài làm văn số 7 Văn nghị luận ngắn gọn nhất: Theo anh (chị), truyền thống ấy được nối tiếp như thế nào trong thực tế cuộc sông hiện nay?
Soạn bài Viết bài làm văn số 7 Văn nghị luận ngắn gọn nhất: Theo anh (chị), truyền thống ấy được nối tiếp như thế nào trong thực tế...
Soạn bài Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận (ngắn gọn) Văn 10. Đề 1: “Tôn sư trọng đạo” là một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đang ngày càng được phát huy rực...
Soạn bài Các thao tác nghị luận ngắn gọn nhất Văn 10: Cái hay của cách dùng các thao tác nghị luận?
Soạn bài Các thao tác nghị luận ngắn gọn nhất Văn 10: Cái hay của cách dùng các thao tác nghị luận?
Soạn bài Các thao tác nghị luận (ngắn gọn) Văn 10: Câu 1. Cái hay của cách dùng các thao tác nghị luận : Xem xét sự việc thấu đáo nhờ phân tích ; Tư tưởng đoạn trích được nâng...
Soạn bài Nội dung và hình thức của văn bản văn học ngắn gọn nhất Văn 10: Đề tài của văn bản văn học là gì?
Soạn bài Nội dung và hình thức của văn bản văn học ngắn gọn nhất Văn 10: Đề tài của văn bản văn học là gì?
Soạn bài Nội dung và hình thức của văn bản văn học (ngắn gọn) Văn 10: Câu 1. Đề tài của văn bản văn học là lĩnh vực đời sống được nhà văn nhận thức, lựa chọn, khái quát, bình...
Soạn bài Thực hành các phép tu từ ngắn gọn nhất Văn 10: Tìm mỗi kiểu đối một ví dụ
Soạn bài Thực hành các phép tu từ ngắn gọn nhất Văn 10: Tìm mỗi kiểu đối một ví dụ
Soạn bài Thực hành các phép tu từ (ngắn gọn) Văn 10: Câu 1. Hình ảnh hoa tầm xuân, hoa cây này không nhấn mạnh được sự niềm tiếc nuối của chàng trai cũng như vẻ đẹp “nở ra cánh biếc” khi lặp nụ...
Soạn bài Văn bản văn học ngắn gọn nhất Văn 10: Nêu những tiêu chí chủ yếu của văn bản văn học
Soạn bài Văn bản văn học ngắn gọn nhất Văn 10: Nêu những tiêu chí chủ yếu của văn bản văn học
Soạn bài Văn bản văn học (ngắn gọn) Văn 10: Câu 1. Văn bản văn học đi sâu phản ánh và khám phá thế giới tình cảm, tư tưởng và thỏa mãn nhu cầu thẩm mĩ của con người... Câu 1: Những...