Bài tập Tin học 10

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Tin học 10
Bài tập và thực hành 11: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin – Tin học 10: Tìm kiếm thông tin đơn giản nhờ máy tìm kiếm thông tin
Bài tập và thực hành 11: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin – Tin học 10: Tìm kiếm thông tin đơn giản nhờ máy tìm kiếm...
Bài tập và thực hành 11 Tin học lớp 10: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin. Giải câu 1 đến câu 6 trang 162 . Hãy trình bày các khái niệm: siêu văn bản, trang web,...
Bài tập và thực hành 10: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer – Tin học 10: Có hai cách thông dụng để khởi động trình duyệt IE
Bài tập và thực hành 10: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer – Tin học 10: Có hai cách thông dụng để khởi động trình duyệt IE
Bài tập và thực hành 10 Tin học lớp 10: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer. Giải bài tập bài thực hành 10. Có hai cách thông dụng để khởi động trình duyệt IE, đó là... Hướng dẫn thực hành...
Bài 21. Mạng máy tính toàn cầu Internet – Tin học 10: Có những cách nào để kết nối Internet
Bài 21. Mạng máy tính toàn cầu Internet – Tin học 10: Có những cách nào để kết nối Internet
Bài 21 Tin học lớp 10: Mạng máy tính toàn cầu Internet. Giải câu 1 đến câu 4 trang 144 . Internet là gì... Câu 1: Internet là gì? Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính,...
Bài 20. Mạng máy tính – Tin học 10: Hãy trình bày sự hiểu biết của em về các thành phần của một mạng máy tính
Bài 20. Mạng máy tính – Tin học 10: Hãy trình bày sự hiểu biết của em về các thành phần của một mạng máy tính
Bài 20 Tin học lớp 10: Mạng máy tính. Giải câu 1 đến câu 7 trang 140 . Mạng máy tính là gì? Nêu một số lợi ích của mạng máy tính... Câu 1: Mạng máy tính là gì? Nêu một...
Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp – Tin học 10: Cần làm cho thanh công cụ Tables and Borders hiện trên màn hình bằng lệnh
Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp – Tin học 10: Cần làm cho thanh công cụ Tables and Borders hiện trên màn...
Bài tập và thực hành 9 Tin học lớp 10: Bài tập và thực hành tổng hợp. Giải câu 1 đến câu 5 trang 128 . Nêu các thao tác tạo bảng và cách thực hiện... Bài tập và...
Bài tập và thực hành 8: Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo – Tin học 10: Hãy gõ và trình bày theo mẫu
Bài tập và thực hành 8: Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo – Tin học 10: Hãy gõ và trình bày theo mẫu
Bài tập và thực hành 8 Tin học lớp 10: Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo. Giải bài tập bài thực hành 8 . Hãy gõ và trình bày theo mẫu... Hướng dẫn thực hành 8:...
Bài 17. Một số chức năng khác – Tin học 10: Có thể tạo danh sách kiểu số thứ tự a, b, c,… được không
Bài 17. Một số chức năng khác – Tin học 10: Có thể tạo danh sách kiểu số thứ tự a, b, c,… được không
Bài 17 Tin học lớp 10: Một số chức năng khác. Giải câu 1 đến câu 4 trang 118 . Hãy nêu các bước cần thực hiện để tạo danh sách liệt kê dạng kí hiệu dạng số thứ...
Bài tập và thực hành 7: Định dạng đoạn văn bản – Tin học 10: Trình bày lại đơn theo mẫu
Bài tập và thực hành 7: Định dạng đoạn văn bản – Tin học 10: Trình bày lại đơn theo mẫu
Bài tập và thực hành 7 Tin học lớp 10: Định dạng đoạn văn bản. Giải câu 1 đến câu 5 trang 114 . Thế nào là định dạng văn bản? Các lệnh định dạng được phân loại như...
Bài tập và thực hành 6: Làm quen với Word – Tin học 10: Các cách thực hiện lệnh trong Word
Bài tập và thực hành 6: Làm quen với Word – Tin học 10: Các cách thực hiện lệnh trong Word
Bài tập và thực hành 6 Tin học lớp 10: Làm quen với Word. Giải bài tập thực hành 6. Khởi động Word và tìm hiểu các thành phần trên màn hình của Word... Hướng dẫn thực hành 6: Làm...
Bài 14. Một số khái niệm cơ bản – Tin học 10: Để có thể soạn thảo văn bản tiếng Việt, trên máy tính cần có những gì
Bài 14. Một số khái niệm cơ bản – Tin học 10: Để có thể soạn thảo văn bản tiếng Việt, trên máy tính cần có những gì
Bài 14 Tin học lớp 10: Một số khái niệm cơ bản. Giải câu 1 đến câu 6 trang 98 SGK Tin học 10. Câu 1: Hãy mô tả các chức năng chung của hệ soạn thảo văn bản... Câu...