Bài tập Vật Lý 10 Nâng cao

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Vật Lý 10 Nâng cao
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 307 SGK Lý 10 nâng cao – Hiệu suất thực của một máy hơi nước bằng nửa hiệu suất cực đại
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 307 SGK Lý 10 nâng cao – Hiệu suất thực của một máy hơi nước bằng nửa hiệu suất cực đại
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao. Bài 60 Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh, nguyên lí II nhiệt động lực học. Chuyển động nào dưới...
Bài C1, C2, C3 trang 302, 303 Sách Lý 10 nâng cao – Máy điều hòa nhiệt độ có phải là một máy lạnh hay không?
Bài C1, C2, C3 trang 302, 303 Sách Lý 10 nâng cao – Máy điều hòa nhiệt độ có phải là một máy lạnh hay không?
Giải bài C1, C2, C3 trang 302, 303 SGK Vật lí 10 nâng cao. Bài 60 Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh, nguyên lí II nhiệt động lực học. Hiệu suất của động cơ...
Bài C1, C2, C3, 1, 2, 3, 4 trang 295, 296, 297, 299 Lý 10 nâng cao – Tìm mỗi liên hệ giữa dấu của công A’ với chiều diễn biến của quả trình đẳng nhiệt.
Bài C1, C2, C3, 1, 2, 3, 4 trang 295, 296, 297, 299 Lý 10 nâng cao – Tìm mỗi liên hệ giữa dấu của công A’ với chiều...
Giải bài C1, C2, C3, 1, 2, 3, 4 trang 295, 296, 297, 299 SGK Vật lí 10 nâng cao. Bài 59 Áp dụng nguyên lí I nhiệt động lực học cho khí lí tưởng. Tìm mối liện hệ...
Bài C1, 1, 2, 3 trang 289, 291 Lý 10 nâng cao – Người ta cọ xát một miếng sắt dẹt khối lượng 100g trên một tấm gỗ…
Bài C1, 1, 2, 3 trang 289, 291 Lý 10 nâng cao – Người ta cọ xát một miếng sắt dẹt khối lượng 100g trên một tấm gỗ…
Giải bài C1, 1, 2, 3 trang 289, 291 SGK Vật lí 10 nâng cao. Bài 58 Nguyên lí I nhiệt động lực học. Hãy kể thêm các trường hợp làm biến đổi nội năng bằng thực hiện công; Người...
Bài C1, C2, C3, 1, 2, 3, 4 trang 271, 274, 276, 278 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao – Giải thích tại sao người ta thường thấy sương đọng trên ngọn cỏ, lá cây vào buổi sáng sớm trời lạnh.
Bài C1, C2, C3, 1, 2, 3, 4 trang 271, 274, 276, 278 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao – Giải thích tại sao người ta thường thấy...
Giải bài C1, C2, C3, 1, 2, 3, 4 trang 271, 274, 276, 278 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao.Bài 56 Sự hóa hơi và sự ngưng tụ.Tốc độ bay của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố...
Bài C1, C2, C3, 1, 2, 3 trang 267, 270 Vật lý lớp 10 Nâng cao – Giải thích tại sao khi trời nổi cơn giông sắp mưa thì không khí rất oi ả ?
Bài C1, C2, C3, 1, 2, 3 trang 267, 270 Vật lý lớp 10 Nâng cao – Giải thích tại sao khi trời nổi cơn giông sắp mưa thì...
Giải bài C1, C2, C3, 1, 2, 3 trang 267, 270 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao. Bài 55 Sự chuyển thể, sự nóng chảy và đông đặc. Tại sao khi xoa cồn vào da, ta cảm thấy...
Bài C1, C2, C3, 1, 2, 3, 4 trang 263, 265, 266 Vật lý lớp 10 Nâng cao – Hãy cho biết sự khác nhau của dạng mặt ngoài chất lỏng của hai trường  hợp nêu ra ở hình 54.4 SGK
Bài C1, C2, C3, 1, 2, 3, 4 trang 263, 265, 266 Vật lý lớp 10 Nâng cao – Hãy cho biết sự khác nhau của dạng mặt ngoài...
Giải bài C1, C2, C3, 1, 2, 3, 4 trang 263, 265, 266 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao. Bài 54 Hiện tượng dính ướt và không dính ướt, hiện tượng mao dẫn. Tại sao kim dính mỡ...
Bài C1, C2, 1, 2 trang 259, 261, 262 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao – Hãy cho biết hình dạng bề ngoài của vỏ bong bóng xà phòng
Bài C1, C2, 1, 2 trang 259, 261, 262 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao – Hãy cho biết hình dạng bề ngoài của vỏ bong bóng xà...
Giải bài C1, C2, 1, 2 trang 259, 261, 262 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao.Bài 53 Chất lỏng, hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng.Hãy nhắc lại sự mô tả cấu trúc trật tự gần (...
Bài C1, C2, 1, 2, 3 trang 256, 257, 258 Sách Vật lý lớp 10 Nâng cao – Nêu thêm những ví dụ về ứng dụng hay đề phòng tác hại của sự nở vì nhiệt của vật rắn.
Bài C1, C2, 1, 2, 3 trang 256, 257, 258 Sách Vật lý lớp 10 Nâng cao – Nêu thêm những ví dụ về ứng dụng hay đề phòng...
Giải bài C1, C2, 1, 2, 3 trang 256, 257, 258 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao. Bài 52 Sự nở vì nhiệt của vật rắn. Tại sao thước đo chiều dài cần làm bằng vật liệu có...
Bài C1, C2, C3, 1, 2, 3 trang 251, 253, 254 Vật lý lớp 10 Nâng cao – Hãy nêu thêm ví dụ về biến dạng của vật rắn vượt quá giới hạn đàn hồi
Bài C1, C2, C3, 1, 2, 3 trang 251, 253, 254 Vật lý lớp 10 Nâng cao – Hãy nêu thêm ví dụ về biến dạng của vật rắn...
Giải bài C1, C2, C3, 1, 2, 3 trang 251, 253, 254 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao. Bài 51 Biến dạng cơ của vật rắn . Hãy mô tả sự biến dạng của bốn vật rắn dưới...