Bài tập Vật Lý 10

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Vật Lý 10
Giải bài tập SGK Vật Lý 10: Chi tiết đáp án và lời giải bài tập, câu hỏi 7 chương Lý lớp 10 phần Cơ học, nhiệt học.
Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7 trang 88 vật lý 10: Bài toán về chuyển động ném ngang
Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7 trang 88 vật lý 10: Bài toán về chuyển động ném ngang
Bài 15 -  Giải bài 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7 trang 88 SGK Vật Lý 10: Bài toán về chuyển động ném ngang Chương 2. Bài 1: Để khảo sát chuyển-động ném-ngang, ta chọn tọa độ  đề -...
Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7 trang 82,83 Vật Lý 10: Lực hướng tâm
Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7 trang 82,83 Vật Lý 10: Lực hướng tâm
Bài 14 và giải bài tập 1,2,3 ,4 trang 82; bài 5,6,7 trang 83 SGK Vật Lý 10. Bài 1: Phát biểu và viết công thức của lực hướng-tâm? Lực hướng tâm là lực (hay hợp của các lực) tác...
Lực ma sát (Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 SGK trang 78,79 Lý 10)
Lực ma sát (Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 SGK trang 78,79 Lý 10)
Bài 13 Lý 10 - giải bài tập 1, 2, 3 ,4, 5 trang 78; bài 6, 7, 8 trang 79 SGK Vật Lý 10: Lực ma sát 1. Nêu những đặc điểm của lực ma sát trượt? + Xuất hiện...
Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 74 SGK vật lý 10: Lực đàn hồi của lò xo, Định luật húc
Bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 74 SGK vật lý 10: Lực đàn hồi của lò xo, Định luật húc
Bài 12 Lý 10 - giải bài tập 1, 2, 3 ,4, 5, 6 trang 74 SGK Vật Lý 10: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật húc Bài 1: Nêu những đặc điểm (về phương, chiều, điểm...
Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7 Lý 10 trang 69,70: Lực hấp dẫn, Định luật vạn vật hấp dẫn
Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7 Lý 10 trang 69,70: Lực hấp dẫn, Định luật vạn vật hấp dẫn
Bài 11 Sinh lớp 10 - giải bài tập 1,2,3 ,4 trang 69; bài 4,5,6,7 trang 70 SGK Vật Lý 10. Bài 1: Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết hệ thức của lực hấp dẫn? 1....
Quảng cáo


Giải bài 1 – 15 trang 64, 65 vật lý 10: Ba định luật Niu- tơn
Giải bài 1 – 15 trang 64, 65 vật lý 10: Ba định luật Niu- tơn
Bài 10 chương 2 Lý 10 - giải bài tập 1,2,3 ,4,5,6 trang 64; bài 7,8,9,10,11,12,13,14,15 trang 65: Ba định luật Niu- tơn 1. Phát biểu định luật Niutơn. Quán tính là gì? Định luật: Nếu một vật không...
vật lý 10: Bài tập 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 trang 58 – Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm
vật lý 10: Bài tập 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 trang 58 – Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm
Bài 9 Lý lớp 10 - giải bài tập 1,2,3 ,4,5,6,7,8,9 trang 58 : Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm 1. Phát biểu định nghĩa của lực và điều kiện cân...
Sai số của phép đo các đại lượng vật lí (Giải bài 1,2,3 trang 44 Lý 10)
Sai số của phép đo các đại lượng vật lí (Giải bài 1,2,3 trang 44 Lý 10)
Bài 7 Lý lớp 10 - và giải bài tập 1, 2, 3 trang 44 SGK Vật Lý 10: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí Bài 1: Dùng một đồng hồ đo thời gian có...
Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 37,38 Lý 10: Tính tương đối của chuyển động, Công thức tính vận tốc
Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 37,38 Lý 10: Tính tương đối của chuyển động, Công thức tính vận tốc
Bài 6 Lý lớp 10 - và giải bài tập 1,2,3, 4 trang 37; 5,6,7,8 trang 38 SGK Vật Lý 10. Bài 1: Nêu một ví dụ về tính tương đối của quỹ đạo của chuyển động. Một người...
Giải bài 1-15 trang 34 Sách giáo khoa Lý 10: Chuyển động tròn đều
Giải bài 1-15 trang 34 Sách giáo khoa Lý 10: Chuyển động tròn đều
Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 34 SGK Vật Lý 10: Chuyển động tròn đều 1. Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ...

Đề & bài tập hay