Bài tập SGK Toán lớp 10

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập SGK Toán lớp 10
Bài tập SGK Toán 10: Hướng dẫn làm bài tập và giải chi tiết từng bài Toán Đại Số, Toán hình 10 đầy đủ nhất trên Dethikiemtra.com Giải bài tập hình 10, Giải bài tập Đại số 10
Bài 1,2,3,4,5 ,6,7,8,9,10 trang 93,94 SGK Hình học lớp 10: Ôn tập chương 3
Bài 1,2,3,4,5 ,6,7,8,9,10 trang 93,94 SGK Hình học lớp 10: Ôn tập chương 3
Giải bài Ôn tập chương 3 Hình học 10 Đáp án và Giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 93; bài 10 trang 94 SGK Hình học lớp 10 - Ôn tập chương 3. Bài 1. Cho hình chữ nhật ABCD. Biết các đỉnh A(5;1), C(0,6)...
Bài 1,2,3,4,5 trang 88 Hình học lớp 10: Phương trình đường elip
Bài 1,2,3,4,5 trang 88 Hình học lớp 10: Phương trình đường elip
Đáp án và Giải bài 1,2,3,4,5 trang 88 SGK Hình học lớp 10: Bài Phương trình đường elip. Bài 1. Xác đinh độ dài các trục, tọa độ tiêu điểm , tọa độ các đỉnh và vẽ các elip có phươngtrình...
Bài 1,2,3,4, 5,6 trang 83,84 hình học 10: Phương trình đường tròn
Bài 1,2,3,4, 5,6 trang 83,84 hình học 10: Phương trình đường tròn
Phương trình đường tròn - Hình 10: Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2 trang 830, bài 3,4,5,6 trang 84 sách giáo khoa. Bài 1.Tìm tâm và bán kính của các đườngtròn sau: a)  x2+ y2- 2x – 2y – 2  = 0 b) 16x2+...
Bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9 trang 80,81 hình học 10: Phương trình đường thẳng
Bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9 trang 80,81 hình học 10: Phương trình đường thẳng
CHƯƠNG 3 - PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG §1. Phương trình đường thẳng Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 80, bài 7,8,9 trang 81 SGK Hình học 10. Bài 1Lập phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi...
Bài 15 đến bài 30 trang 65, 66, 67 SGK: Ôn tập chương 2 hình học 10
Bài 15 đến bài 30 trang 65, 66, 67 SGK: Ôn tập chương 2 hình học 10
hỏi trắc nghiệm - Ôn tập chương 2 hình 10. Đáp án và hướng dẫn giải bài 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22 trang 65; bài 23, 24, 25, 26,27, 28 trang 66; bài 29, 30 trang 67 SGK Hình học 10: Ôn tập...
Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9,10 ,11,12,13,14 trang 63,64 SGK hình học 10: Câu hỏi trắc nghiệm – Ôn tập chương 2
Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9,10 ,11,12,13,14 trang 63,64 SGK hình học 10: Câu hỏi trắc nghiệm – Ôn tập chương 2
Câu hỏi trắc nghiệm - Ôn tập chương 2 Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3, 4,5,6, 7 trang 63; bài 8,9,10,11, 12,13,14 trang 64 SGK Hình học 10: Ôn tập chương 2 - Câu hỏi trắc nghiệm Bài trước: Giải bài Ôn tập...
Bài ôn tập chương 2 hình học 10: Bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9,10,11 trang 62
Bài ôn tập chương 2 hình học 10: Bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9,10,11 trang 62
Giải bài Ôn tập chương 2  hình học lớp 10:  Tích vô hướng 2 vecto và ứng dụng Dethikiemtra.com hướng dẫn giải bài 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9, 10,11 trang 62 SGK Hình học 10: Ôn tập chương 2 Toán Hình. Bài 1: Hãy nhắc...
Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9,10,11 trang 59,60 SGK hình học 10: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9,10,11 trang 59,60 SGK hình học 10: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 59; bài 10,11 trang 60 SGK Hình học 10- Chương 2. Bài 1. Cho ΔABC vuông tại A, góc B = 580 và cạnh a =...
Bài 1,2,3,4, 5,6,7 trang 45,46 SGK hình học 10: Tích vô hướng của hai vectơ
Bài 1,2,3,4, 5,6,7 trang 45,46 SGK hình học 10: Tích vô hướng của hai vectơ
Tích vô hướng của hai vectơ - Hình 10 Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 45; bài 5,6,7 trang 46 SGK Hình học 10. Bài 1. Cho tam giác vuông cân ABC có AB = AC = a. Tính...
Bài tập 1,2,3,4, 5,6 trang 40 hình 10: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180°
Bài tập 1,2,3,4, 5,6 trang 40 hình 10: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180°
Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180° Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 40 SGK Hình 10. Bài 1. Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có: a) sinA = sin(B + C);  ...