Bài tập Công nghệ 10

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Công nghệ 10
Bài 55. Quản lý doanh nghiệp – Công nghệ 10: Doanh nghiệp có thể huy động nguồn vốn từ những nguồn nào?
Bài 55. Quản lý doanh nghiệp – Công nghệ 10: Doanh nghiệp có thể huy động nguồn vốn từ những nguồn nào?
Bài 55 Công nghệ lớp 10: Quản lý doanh nghiệp. Giải bài tập lí thuyết trang 181. Trình bày đặc điểm của mô hình cấu trúc doanh nghiệp nhỏ... Câu 1: Trình bày đặc điểm của mô hình cấu trúc doanh...
Bài 54. Thành lập doanh nghiệp- công nghệ 10: Nghiên cứu thị trường doanh nghiệp nhằm mục đích gì?
Bài 54. Thành lập doanh nghiệp- công nghệ 10: Nghiên cứu thị trường doanh nghiệp nhằm mục đích gì?
Bài 54: Thành lập doanh nghiệp. Giải bài tập lí thuyết trang 173 SGK Công nghệ 10. Câu 1: Xây dựng phương án kinh doanh cho một doanh nghiệp gồm những nội dung gì... Câu 1: Xây dựng phương án kinh...
Bài 53. Xác định kế hoạch kinh doanh – Công nghệ 10: Trình bày nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
Bài 53. Xác định kế hoạch kinh doanh – Công nghệ 10: Trình bày nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
Bài 53 Công nghệ lớp 10: Xác định kế hoạch kinh doanh. Giải bài tập lí thuyết trang 169 . Hãy nêu những căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ nào là quan trọng...
Bài 51. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh – Công nghệ 10: Thế nào là lãnh vực kinh doanh phù hợp?
Bài 51. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh – Công nghệ 10: Thế nào là lãnh vực kinh doanh phù hợp?
Bài 51 Công nghệ lớp 10: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh. Giải bài tập lí thuyết trang 160 . Trình bày các căn cứ lựa chọn lĩnh vực kinh doanh. Thế nào là lãnh vực kinh doanh phù...
Bài 50. Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp – Công nghệ 10: Nêu những điều cơ bản trong hoạt động kinh doanh hộ gia đình.
Bài 50. Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp – Công nghệ 10: Nêu những điều cơ bản trong hoạt động kinh doanh hộ gia đình.
Bài 50 Công nghệ lớp 10: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Giải bài tập lí thuyết trang 157. Kinh doanh hộ gia đình có những đặc điểm gì... Câu 1: Kinh doanh hộ gia đình có...
Bài 49. Bài mở đầu – Công nghệ 10: Thế nào là cơ hội kinh doanh?
Bài 49. Bài mở đầu – Công nghệ 10: Thế nào là cơ hội kinh doanh?
Bài 49 Công nghệ lớp 10: Bài mở đầu. Giải bài tập lí thuyết trang 152 . Em hãy cho biết kinh doanh là gì? Có những lĩnh vực kinh doanh nào... Câu 1: Em hãy cho biết kinh doanh là...
Bài 48. Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản – Công nghệ 10: Trình bày các bước trong công nghiệp chế biến cà phê nhân .
Bài 48. Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản – Công nghệ 10: Trình bày các bước trong công nghiệp chế biến cà phê nhân .
Bài 4  Công nghệ lớp 10: Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản. Giải bài tập lí thuyết trang 147, 148 . Cho các phương pháp chế biến chè và quy tắc chế biến chè xanh...
Bài 46. Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản- công nghệ 10: Hãy nêu một số phương pháp chế biến cá mà em biết, quy trình chế biến ruốc từ cá tươi.
Bài 46. Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản- công nghệ 10: Hãy nêu một số phương pháp chế biến cá mà em biết, quy trình chế biến...
Bài 46 Công nghệ lớp 10: Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản. Giải bài tập lí thuyết trang 142 . Hãy nêu một số phương pháp chế biến thịt. Gia đình em thường chế biến thịt như...
Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm – Công nghệ 10: Trình bày một số phương pháp chế biến sắn và quy trình chế biến tinh bột sắn.
Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm – Công nghệ 10: Trình bày một số phương pháp chế biến sắn và quy trình chế biến tinh bột sắn.
Bài 44  Công nghệ lớp 10: Chế biến lương thực, thực phẩm. Giải bài tập lí thuyết trang 137 . Trình bày quy trình chế biến gạo từ thóc. Kể tên các vật dụng cần để chế biến gạo...
Bài 43. Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá- công nghệ 10: Nêu một số phương pháp bảo quản trứng.
Bài 43. Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá- công nghệ 10: Nêu một số phương pháp bảo quản trứng.
Bài 43  Công nghệ lớp 10: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá. Giải bài tập lí thuyết trang 134. Hãy cho biết một số phương pháp bảo quản thịt... Câu 1: Hãy cho biết một số phương pháp bảo quản...