Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học 10 có đáp...

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học 10 có đáp án mới nhất

CHIA SẺ

Dethikiemtra.com gửi tới thầy cô và các em học sinh Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học 10 Véc Tơ có đáp án mới nhất năm 2015.

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 10

CHƯƠNG I: VÉC TƠ

Thời gian: 45 phút

1: (2 điểm) Cho tứ giác ABC
D.M, N lần lượt là trung điểm của AB và C
D.I là trung điểm MN. K là điểm bất kỳ. Chứng minh rằng : cau 1

2: (3 điểm) Cho tam giác AB
C.I, J, K là các điểm thoả mãn:

cau2

3: (3 điểm) Cho

cau3

a) Tìm tọa độ cau3a

b) Hãy phân tích véc tơ a theo hai vec tơ  b và c .

4: (2 điểm) Cho tam giác ABC biết A(1;3), B(2;-3), C(-2;1).

a) Tìm tọa độ điểm D sao cho ABDC là hình bình hành

b) Tìm tọa độ điểm M sao chocau4b


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC LỚP 10 CHƯƠNG I: VÉC TƠ

DAP AN CAU 1 2
Đáp án và hướng dẫn giải câu 1,2
dap an cau 3
Đáp án và hướng dẫn giải câu 3
dap an cau 4
Đáp án và hướng dẫn giải câu 4
CHIA SẺ