Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 2 lớp 10 Đề cương ôn tập giữa học kì 2 các môn lớp 10...

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 các môn lớp 10 năm học 2015-2016

CHIA SẺ

Gửi tới các em đề cương và các dạng bài ôn tập thi và kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa của trường Lê Lợi – Bình Thuận.

Đề cương Toán lớp 10 giữa học kì 2

TRƯỜNG THCS – THPT LÊ LỢI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

TỔ: TOÁN – TIN

MÔN TOÁN – LỚP 10 –NĂM: 2015-2016

Đề  số 1:

1: Xét dấu biểu thức:

1) f(x)=(2-x)(4x2+5x-9)

cau1b

Câu 2: Giải các bất phương trình sau:cau2cau2b

3: f(x)=mx2 – (m-1)x + 2 -m. TÌm tham số m để f(x)≤ 0 nghiệm đúng với mọi x.

4:

1) Trong mặt phẳng Oxy, cho A(1;2);B(-3;2). Tìm tọa độ điểm M trên trục Ox để tam giác MAB cân tại M.

2) Cho tam giác ABC vuông tại B, cạnh huyền bằng 3a, góc ∠BAC =300. Tính độ dài đường cao của tam giác hạ từ đỉnh B.

3) Cho tam giác ABC có ∠A =1200 , ∠B =450 , bán kính đường tròn ngoại tiếp R = 2. Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC.

Xem và tải thêm 8 đề khác: Bấm vào xem/tải đề cương đầy đủ Toán


 

Đề cương môn Văn lớp 10 giữa học kì 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Môn: Ngữ văn lớp 10

Năm học: 2015-2016

 

I. ĐỌC-HIỂU (3.0điểm)

Ôn lại những kiến thức sau:

– Các biện pháp tu từ thường gặp.

– Phương thức biểu đạt.

– Hình thức diễn đạt trong văn bản.

II. LÀM VĂN (7.0điểm)

Câu 1 (3.0 điểm): Nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống.

Câu 2 (4.0 điểm): Nghị luận văn học, tập trung vào các văn bản sau:

+ “ Phú sông Bạch Đằng ”-Trương Hán Siêu.

+ “ Đại cáo bình Ngô ”-Nguyễn Trãi.

+ “ Hiền tài là nguyên khí của quốc gia ” (Trích Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba) -Thân Nhân Trung.

—HẾT—

TPCM: Nguyễn Thị Ngọc


Đề cương môn Tiếng Anh lớp 10 giữa học kì 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II

MÔN: TIẾNG ANH 10 (CƠ BẢN)

NĂM HỌC: 2015-2016

A. VOCABULARY AND PRONUNCIATION (UNIT 7UNIT 9)


B.GRAMMAR
:

UNIT 7: THE MASS MEDIA

– The present perfect

– Because/ Because of / although/ in spite of

UNIT 8:  THE STORY OF MY VILLAGE

– Reported speech (statement)

Conditional sentence type 1

UNIT 9:  UNDERSEA WORLD

– Should/shouldn’t

– Conditional sentence type 2


Đề cương môn Hóa học lớp 10 giữa học kì 2

Trường THCS THPT  Lê Lợi

Tổ Hóa – Sinh

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II

Môn Hoá – Lớp 10 – Năm học 2015 – 2016

A. NỘI DUNG KIỂM TRA.

Chương IV : PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

Chương V  : NHÓM HALOGEN


B.MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO.

PHẦN TRẮC NGHIỆM :

(Tham khảo 55 câu trắc nghiệm dưới đây)

Chương IV :

Câu 1: Số oxi hóa của clo trong HClO là

A. +3            
B.+5              
C.+1                    
D.-1

Câu 2: Số oxi hoá của S trong các hợp chất: H2S; H2SO3; H2SO4 lần lượt là:

A. -2; +2; +4          
B.-2; +4; +6                
C.-1; +1; +2               
D.-2; +6; +6.

Câu 3:  Số oxi hóa của oxi trong các hợp chất HNO3, H2O2, F2O theo thứ tự là

A. -2, -1, -2.      
B.-2, -1, +2.               
C.-2, +1, +2.              
D.-2, +1, -2.

Câu 4:  Số oxi hoá của nitơ trong phân tử NH3, NO, NO2 lần lượt là:

A. -3, +2, +3              
B.+3, +2, +4              
C.-3, +4, +2               
D.-3, +2,+4

Câu 5:  Quá trình oxi hóa là quá trình

A. Thu electron.        
B.nhường electron.   
C.kết hợp với oxi.                 
D.khử bỏ oxi.

Câu 6:  Chất oxi hóa là chất

A. Thu electron.      
B.nhường electron.   
C.kết hợp với oxi.                 
D.khử bỏ oxi.

Câu 7: Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hóa – khử là

A. tạo ra chất kết tủa.

B.tạo ra chất khí.

C.có sự thay đổi màu sắc của các chất.

D.có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố.

Câu 8: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử:

A. HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

B.N2O5 + H2O → 2HNO3

C.2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O

D.2Fe(OH)3 →Fe2O3 + 3H2O

Câu 9: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hoá – khử:

A. NH4Cl + NaOH →NaCl + NH3 + H2O

B.2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

C.CaO + CO2 →CaCO3

D.BaO + 2HCl →BaCl2 + H2O

Câu 10 : Phản ứng nào xảy ra sự khử C+4 ?

A. C + O2 →CO2

B.CO2 + CaO → CaCO3

C.Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

D.CO2 + C → 2CO

….

PHẦN TỰ LUẬN :

DẠNG 1: Cân bằng phản ứng oxi hoá – khử bằng phương pháp thăng bằng electron.

DẠNG 2: Viết phương trình phản ứng hóa học.

DẠNG 3: Tính m, CM, V khí, C% thông qua một phương trình phản ứng.

DẠNG 4: Xác định tên nguyên tố (Kim loại, halogen).

DẠNG 5: Bài toán lập hệ phương trình để giải.

Để tải về bản đầy đủ đề cương phần trắc nghiệm và các dạng bài tất chi tiết 5 dạng trên (Tải về: De cuong on tap mon Hoa lop 10 giua hoc ki 2_Dethikiemtra.com)


Đề cương môn Vật Lý lớp 10 giữa học kì 2

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Tổ Vật lí – kĩ thuật

MÔN VẬT LÍ 10   – NĂM HỌC : 2015 – 2016 

 

I. LÝ THUYẾT :

1/ Động lượng : định nghĩa + công thức ? Phát biểu định luật bảo toàn động lượng

2/ Công: định nghĩa + đơn vị ? Nêu các trường hợp đặc biệt của công ?

3/ Công suất : định nghĩa + đơn vị ?

4/ Động năng: định nghĩa + công thức ?

5/ Nêu mối liên hệ giữa công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng ?

6/ Thế năng trọng trường: định nghĩa + công thức ?

7/ Cơ năng : định nghĩa + biểu thức của cơ năng khi vật chuyển động trong trọng trường ?

8/ Nội dung của định luật bảo toàn cơ năng ?

II. MỘT SỐ CÂU TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO (43 câu)

1: Một vật có khối lượng 10 kg đang chuyển động với vận tốc 3m/s thì có động lượng là:

A. 30 kg.m/s        
B.
3,33 kg.m/s       
C.
0,3 kg.m/s                 
D.
3 kg.m/s

2: Một vật có khối lượng m = 200 g chuyển động với động lượng là 0,8 kg.m/s thì nó có vận tốc là

A. 0,8 (m/s)       
B.
0,4 (m/s)       
C.
8 (m/s)                      
D.
4 (m/s)

3: Một người kéo một khối gỗ trượt trên sàn nhà bằng một sợi dây có phương nằm ngang.Lực tác dụng lên dây bằng 75N. Công của lực đó khi khối gỗ trượt 20m là:         

A. 1500J          
B.
3000J          
C.
300J                         
D.
7,5J

 

4 : Kéo một xe  bằng một sợi dây cáp với một lực bằng 150N. Góc giữa dây cáp và mặt phẳng ngang bằng 300. Công của lực tác dụng lên xe để xe chạy được 200m có giá trị

A. 51900 J        B. 30000 J            C. 15000 J            D. 25980 J

5 : Người ta dùng  lực kéo có độ lớn 50N kéo vật chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang. Biết chiều của lực kéo hợp với chiều dịch chuyển 1 góc . Công của lực kéo khi kéo vật đi được 8m là

A. 200W                 B. 400J                C. 200 J            D. 6,25 J

6: Một người thực hiện công là 2000 J để kéo một thùng hàng trượt 16 m trên sàn nhà không ma sát bằng sợi dây có phương song song với sàn nhà . Lực kéo của người đó bằng

A. 125 N.     
B.
32000 N .     
C.
2000 N.             
D.
160 N.

 

7: Một chiếc ô tô sau khi tắt máy còn đi được 100m. Biết ô tô nặng 1,5 tấn, hệ số ma sát bằng 0,25. Lấy g = 9,8 m/s². Công của lực ma sát có giá trị là

A. –36750 J         B. 36750 J      C. 18375 J          D. –18375 J

8: Một xe lăn có khối lượng 2,5 kg chuyển động thẳng đều trên mặt đường nằm ngang với vận tốc 10 m/s . Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là  0,2 ; lấy g = 10 m/s2. Công của lực kéo thực hiện sau 5s là

A. 50 J           
B.
25 J             
C.
100 J                         
D.
250 J

 

9 : Vật chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang với vận tốc 72km/h .Dưới tác dụng của lực 40N ,có hướng hợp với phương chuyển động góc α = 600 .Công mà vật thực hiện được trong thời gian 1 phút  là

A.48kJ             B.24kJ                 C.24kJ                        D.12kJ

 

10: Một động cơ điện cung cấp công suất 15kW cho 1 cần cẩu nâng vật 1000kg chuyển động đều lên cao 30m. Lấy g = 10m/s2. Thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó là:

A. 20s         B. 5s                  C. 15s               D. 10s

…. Xem đầy đủ 43 câu bằng cách tải về tại đây: (De cuong on tap mon Ly lop 10 giua hoc ki 2_Dethikiemtra.com.doc)

Quảng cáo
CHIA SẺ