Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10

2 Đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 10 chương 1 Véc tơ năm 2015 hay

CHIA SẺ

Các em tham khảo đề kiểm tra 1 tiết TOán hình học lớp 10 chương 1 (véc tơ) sau đây. Gồm 2 đề, 1 đề các em làm trong 45 phút, đề số 2 làm trong 90 phút.

Một số lưu ý trước khi thử sức với đề kiểm tra Ở chương 1 Véc tơ này. chúng ta thường gặp các dạng bài tập như:

Dạng 1: Chứng minh 3 điểm thẳng hàng
Dạng 2: Xác định vị trí của điểm thỏa mãn điều kiện
Dạng 3: Chứng minh đẳng thức vecto
Dạng 4: Tìm mối quan hệ giữa các vecto

Và câu ghi nhớ và vận dụng các quy tắc trong Véc tơ:

Quy tắc 1: Quy tắc 3 điểm
Quy tắc 2: Trọng tâm tam giác
Quy tắc 3: Trung điểm của một cạnh
Quy tắc 4: 3 điểm thẳng hàng
Quy tắc 5: Phép cộng, phép trừ vecto, tích vô hướng của 2 vecto.

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 10

CHƯƠNG I: VÉC TƠ

Thời gian: 45 phút

Đề số 1:

1: (2 điểm) Cho tứ giác ABC
D.M, N lần lượt là trung điểm của AB và C
D.I là trung điểm MN. K là điểm bất kỳ. Chứng minh rằng: cau1

2: (3 điểm) Cho tam giác AB
C.I, J, K là các điểm thoả mãn: cau2

3: (3 điểm) Cho:cau3cau3ab

4: (2 điểm) Cho tam giác ABC biết A(1;3), B(2;-3), C(-2;1).

a) Tìm tọa độ điểm D sao cho ABDC là hình bình hành

b) Tìm tọa độ điểm M sao cho

cau4


Đề số 2:

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG – NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: TOÁN 10 – HÌNH HỌC ( cơ bản )
Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 ( 2 điểm )
Cho hình bình hành ABCD, tâm O.
a) Hãy chỉ ra các vectơ cùng phương với véctơ AD ? Các vectơ bằng với véctơ CO?
b) Chứng minh rằng: cau1 chung minh vec toBài 2 ( 1 điểm )
Cho tứ giác MNPQ.Gọi I,J lần lượt là trung điểm của 2 đường chéo MP và NQ.
Chứng minh: bai2Bài 3 ( 1 điểm)
Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tínhbai3Bµi 4 ( 3 điểm )
Cho ΔABC có trọng tâm G. Gọi I, J lần lượt là 2 điểm thoả mãn:
bai4a) Chứng minh rằng:cai4_1b) Tính véctơ IG theo véctơ AB, AC

c) Chứng minh rằng: IJ đi qua trọng tâm G.
Bài 5 ( 3 điểm )
Cho tam giác ABC, đường trung tuyến A
D.Gọi I là trung điểm AD, điểm K nằm trên cạnh AC sao chobai5a) Hãy phân tích véctơ BI, BK theo hai vectơ  BA BC?
Chứng minh B, I, K thẳng hàng
b) Nêu cách xác định điểm M sao cho bai5_1


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC LỚP 10 CHƯƠNG 1 – VÉC TƠ

1 Cho tứ giác ABC
D.M, N lần lượt là trung điểm của AB và C
D.I là trung điểm MN. K là điểm bất kỳ. CMR:cau1
Điểm
  Ta có:dapan1

Suy ra:suyra

0,5

0,5

1,0

2
  Dap an de kiem tra 1 tiet hinh hoc lop 10 chuong 1 vecto cau 2

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3
  Dap an de kiem tra 1 tiet hinh hoc lop 10 chuong 1 vecto cau 3 0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4
  Dap an de kiem tra 1 tiet hinh hoc lop 10 chuong 1 vecto cau 4 0,5

0,5

0,5

0,5