Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9

Kiểm tra 1 tiết toán lớp 9 về căn bậc hai, bậc 3 (Chương 1 Đại 9)

CHIA SẺ

Kiểm tra 1 tiết Toán lớp 9 về căn bậc hai, bậc 3 (Chương 1 Đại số 9) trường THCS Chu Văn An: Nội dung chương 1 là các kiến thức, bài tập về Căn bậc ba, Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai, Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai,  Bảng Căn bậc hai,  Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương …

UBND THỊ XÃ CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN LỚP 9

NĂM HỌC: 2014 – 2015

Bài số 1

 (Thời gian làm bài: 45 phút)

Câu 1 ( 1 điểm):

Với giá trị nào của x thì căn thức √(3-2x) = 0 có nghĩa.

Câu 2 ( 4 điểm):

Tính giá trị biểu thức

tinh gia tri bieu thuc can hai can ba

Câu 3 (4 điểm):

1) Rút gọn biểu thức:

rut gon bieu thuc chua can

2) Tìm x biết:

bai toan tim x chua can

Câu 4 ( 1 điểm):

Cho 3 số thực dương  a, b, c thỏa mãn a>c, b>c . Chứng minh:chung minh can bac 2


Đáp án đề kiểm tra 1 tiết chương 1 (căn bậc hai, bậc 3 ) Toán lớp 9

Dp an de kiem tra 1 tiet mon toan lop 9 chuong 1 cau 1,2 Dp an de kiem tra 1 tiet mon toan lop 9 chuong 1 cau 1,2

Dp an de kiem tra 1 tiet mon toan lop 9 chuong 1 cau 3 Dp an de kiem tra 1 tiet mon toan lop 9 chuong 1 cau 3

Dp an de kiem tra 1 tiet mon toan lop 9 chuong 1 cau 4 Dp an de kiem tra 1 tiet mon toan lop 9 chuong 1 cau 4