Trang Chủ Lớp 9 Khảo sát chất lượng lớp 9

Thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 9 (Trường THCS Suối Ngô)

CHIA SẺ

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 9 (Trường THCS Suối Ngô). Thời gian làm bài 60 phút.

THCSSuoingo

Bài 1: (1.5 điểm): Giải các phương trình

a) 3x – 2 = 2x – 3

b) 2x(x – 3) + 5(x – 3) = 0

c) |x – 5| = 3

Bài 2: (3 điểm): Giải các bất phương trình sau rồi biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) (x – 3)2 < x2 – 5x + 4

bai2_b

Bài 3:  (1.5 điểm):

Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15 km / h. Luc về người đó đi với vận tốc 12km / h nên thời gian về lâu hơn thời gian đi là 45 phút. Tính quảng đường AB ?

Bài4: (4 điểm):

Cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH, biết  AB = 15cm, AH = 12cm, HC = 16cm.

a) Chứng minh ΔHAB ~ Δ HCA

b) Tính độ dài BH, BC.

c) Chứng minh:AH.HC=CH.AB