Trang Chủ Lớp 9 Khảo sát chất lượng lớp 9

Đề thi và đáp án khảo sát chất lượng đầu năm Toán 9 trường THCS Bắc Hưng 2015

Đề thi Toán 9 trường THCS Bắc Hưng  – Tiên Lãng – Hải Phòng năm học 2015 – 2016. Đề thi gồm 8 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận.

PHÒNG GDĐT TIÊN LÃNG

Trường THCS Bắc Hưng

 

                                               

  ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Môn Toán 9

 Năm học 2015- 2016

Thời gian làm bài 90 phút (Không tính thời gian phát đề)        

Đề thi gồm 02 trang

I – Trắc nghiệm (2,0 điểm).

     Trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng.

1. Căn bậc hai số học của số 81 là:

A.9                
B.– 9          
C.9 và – 9        
D.8281

2. Căn thức  √(2x -6) = 0 có nghĩa khi

A. x≥ 6               
B.x  ≥ 3                
C.x  ≤ 3        
D.x ≤ 2

3.  Điều kiện xác định của phương trình cau 3

A. x ≠ 2        
B.x ≠ 2 và x ≠ 0      
C.x ≠ 2 và x ≠ -2    
D.x ≠ -2

4. Trong các giá trị sau, giá trị nào là nghiệm của phương trình:  x – 2 = 7 ?

A.0              
B.1        
C.5                
D.9

5.  Nghiệm của bất phương trình 2x + 1 > 3 là:

Advertisements (Quảng cáo)

A. x > 0        
B.x > 1              
C.x > -1        
D.x < 1

6. Một lớp học có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 6 cm, chiều cao 2 cm thì thể tích bằng :

A. 96cm3         
B.48 cm2              
C.48 cm3             
D.30 cm3

  Câu 7: Trên hình vẽ bên, sinB bằng:

cau-7

8. Theo tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau thì sin 750 bằng:

A. Cos 750            
B.Sin 250              
C.Cos 250           
D.tan 250

Advertisements (Quảng cáo)

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

1. (1 điểm): Tính cau 1 tinh can

2. (2 điểm): Giải các phương trình và bất phương trình sau:

a) 2x + 1 > 3

cau 2b3. (1 điểm) Chứng minh:  cau 34 ( 3 điểm )

Cho hình chữ nhật ABC
D.Vẽ đường cao AH của tam giác ABD sao cho DH = 4; BH = 9.

a) Chứng minh tam giác AHB đồng dạng với tam giác BCD.

b) Tính AH, DC 

5 ( 1 điểm ) Với a0 và b0, chứng minh

cau 5


HƯỚNG DẪN CHẤM Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Toán trường THCS Bắc Hưng

– Học sinh giải đúng bằng phương pháp khác thì cho điểm tương đương theo biểu điểm chấm.

– Bài chấm theo thang điểm 10, điểm toàn bài bằng tổng của các điểm thành phần.

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. (2 điểm)

Mỗi câu đúng cho 0,5điểm:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A B C D B A C C

 II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)

Đáp án câu 1,2,3 KSCL đầu năm lớp 9 Toán Đáp án câu 1,2,3 KSCL đầu năm lớp 9 Toán

Đáp án câu 4 KSCL đầu năm lớp 9 Toán Đáp án câu 4 KSCL đầu năm lớp 9 Toán

Đáp án câu 5 KSCL đầu năm lớp 9 Toán Đáp án câu 5 KSCL đầu năm lớp 9 Toán

Advertisements (Quảng cáo)