Trang Chủ Lớp 1 Đề kiểm tra lớp 1

Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Toán năm học 2015-2016

CHIA SẺ

Đề thi môn Toán gồm 2 phần: Trắc nghiệm và tư luận. Thang điểm 20. Đề thi dành cho các em học sinh lớp 1 ôn hè kiểm tra chất lượng lớp 2.

BÀI TẬP HÈ LỚP 1 LÊN LỚP 2.
MÔN : TOÁN

Phần 1: Trắc nghiệm ( 6 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp số hoặc câu trả lời đúng của các bài tập dưới đây:
Bài 1: Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số chẵn có một chữ số
A: 3         B: 4         C: 5         D: 6
Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm chấm.
65 -…..= 43
A: 20 B: 21 C:22 D: 23
Bài 3: Số 73 là số liền trước của số nào?
A: 69 B: 72 C: 74 D: 75
Bài 4: Nếu viết thêm chữ số 2 vào bên phải số 2 thì số đó tăng thêm bao nhiêu đơn vị?
A: 19 B: 20 C: 21 D: 22
Bài 5: Anh có 10 viên bi, em có 8 viên bi. Nếu em có thêm 5 viên bi nữa thì số bi của hai anh
em là bao nhiếu viên?
A: 18 B: 23 C: 33 D: 45

Phần 2: Tự luận ( 14 điểm)
Bài 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm chấm sau:
45 + 32…..32 – 21 3 + a + 4……9 + a – 2
………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: Cho các số: 5, 10, 35, 20, 25, 30, 90, 40, 55, 60, 80.
a. Hãy sắp xếp các số trên thành dãy số lớn dần
b. Hãy chọn các cặp số có 2 chữ số ở trên sao cho khi cộng có kết quả là 60
Bài 3: Dũng có 8 quả bóng, Dũng cho Trí 2 quả bóng. Dũng lại được mẹ cho thêm 5 quả bóng
nữa. Hỏi Dũng lúc này có bao nhiêu quả bóng?
Tóm tắt Bài giải
Bài 4: Cho ba chữ số : 7; 3; 5. Viết được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau ? Hãy viết các số đó theo
thứ tự từ bé đến lớn.
Bài 5: Hiện nay tuổi của mẹ Lan và Lan cộng lại bằng 51. Hỏi sau 4 năm nữa, tuổi của Lan và mẹ Lan cộng lại bằng bao nhiêu?

Bài 6: Trong hình vẽ bêntoanlop1_hinhtamgiac_tugiac_doanthang

a. Có bao nhiêu đoạn thẳng?………………
b. Có bao nhiêu hình tam giác?…………….…..
c. Có bao nhiêu hình tứ giác?………………