Trang Chủ Lớp 9 Khảo sát chất lượng lớp 9

Đề KSCL đầu năm toán lớp 9 năm 2015 trường THCS Cẩm Hoàng

Đề KSCL đầu năm lớp 9 Toán năm học 2015 -2016 của trường THCS Cẩm Hoàng – Cẩm Giang – Hải Dương do thầy Nguyễn Mạnh Tuấn chia sẻ.

Nội dung đề thi: Giải phương trình, Giải bất phương trình, tìm giá trị nhỏ nhất…

1 (2,5 điểm).
Giải các phương trình sau:
a) 7x – 6 = 15
b) x(x – 2015) + 2(x – 2015) = 0
cau 1c_cam hoang

2 (1,5 điểm).
a) Giải bất phương trình: cau 2 giai bat phuong trinh

Advertisements (Quảng cáo)

b) Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối: |3x – 2| + 4 = 9.

3 (2,0 điểm).
Hai hộp có tất cả 90 viên kẹo. Sau khi chuyển 8 viên kẹo từ hộp A sang hộp B thì số kẹo trong hộp A bằng 4/5 số kẹo trong hộp
B.Hỏi lúc đầu mỗi hộp chứa bao nhiêu viên kẹo ?

4 (3,0 điểm).
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, hai đường cao BD và CE của tam giác cắt nhau tại H. Chứng minh rằng:
a) A
B.AE = A
C.AD ;
b) Góc AED = góc ACB ;
c) BH.BD + CH.CE =BC2

5 (1,0 điểm).
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
cau 5 tim gia tri nho nhat bieu thuc


Đáp án và hướng dẫn chấm đề khảo sát chất lượng đầu năm học 2015-2016 Toán lớp 9 trường THCS Cẩm Hoàng

Dap an cau 1 2 3 De KSCL dau nam toan 9 Dap an cau 1 2 3 De KSCL dau nam toan 9

Dap an cau 4,5 De KSCL dau nam toan 9 Dap an cau 4,5 De KSCL dau nam toan 9

Advertisements (Quảng cáo)