Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7

60 phút kiểm tra Vật lý lớp 7 giữa học kì 2 năm 2017 – THCS Suối Ngô

CHIA SẺ

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Vật Lý lớp 7 khá hay đi kèm theo là đáp án chi tiết của trường THCS Suối Ngô năm 2017.

I. LÝ THUYẾT

1:Có mấy loại điện tích? Kể tên. Trường hợp nào các vật mang điện hút nhau? Đẩy nhau? Nam châm hút được các vụn sắt có phải nam châm nhiểm điện không?

2: Nêu quy ước về chiều dòng điện.

3: Dòng điện có các tác dụng gì? Nêu một ví dụ cho mỗi tác dụng.

4: Hãy nêu một số quy tắc an toàn khi sử dụng điện.

II. BÀI TẬP

5:Số vôn trên mỗi dụng cụ cho biết điều gì? Trên một bóng đèn có ghi 3V,  phải  mắc bóng đèn vào hiệuđiệnthế bao nhiêu để đèn sáng bình thường? Có thể dùng vôn kế 12V để đo hiệuđiệnthế khoảng 30V được không ? Vì sao?

6: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Khi ngắt khoá K hỏi đèn nào không sáng ? Vì sao?


ĐÁP ÁN, Gợi ý giải:

1. Có hai loại điện tích là điện tích âm(-) và điện tích dương(+)

Các vật mang điện tích cùng loại thì đẩy nhau, các vật mang điện/tích khác loại thì hút nhau.

Nam châm hút được các vụn sắt không phải do nam châm bị nhiễm điện mà do nam châm có tính chất từ.

3. Dòng điện có các tác dụng: nhiệt,  phát sáng,  từ,  hóa học và  sinh lí

Ví dụ: Bàn là điện nóng lên do tác/dụng nhiệt của dòngđiện.

–  Đèn LED sáng nhờ tác/dụng phát sáng của dòng-điện.

–  Nam châm hút được sắt, thép nhờ tác/dụng từ của dòng-điện.

–  Xi mạ điện nhờ tácdụng hóa học của dòng/điện.

–  Châm cứu dựa trên tácdụng sinh lí của dòng/điện.

4. Khi sử dụng điện  cần chú ý các quy tắc an toàn sau:

– Chỉ làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệuđiện thế dưới 40V.

– Phải rất thận trọng khi tiếp xúc vối mạng điện gia đình có hiệu điệnthế 220V. Phải kiểm tra cách điện các đồ dung điện trước khi sử dụng.

– Chỉ sử dụng dây dẫn có vỏ bọc đúng tiêu chuẩn quy định.

– Các dụng cụ điện cần mắc với cầu chì, đảm bảo khi có sự cố xảy ra.

– Thực hiện nối đất các thiết bị , đồ dung điện.

–  Không vi phạm cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp.

5. Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ cho biết hiệu điệnthế định mức để dụng cụ đó hoạt động bình thường.

Trên bóng đèn có ghi 3V, để đèn sáng bình thường phải mắc đèn vào hiệuđiệnthế 3V.

Không thể dùng vôn kế này để đo hiệuđiện thế 30V vì giá trị  hiệu điện thế lớn hơn GHĐ của vôn kế là 12V có thể làm hỏng vôn kế.

6. Khi ngắt công tắc thì đèn 2(Đ2)và đèn 3 (Đ3) không sáng vì mạch điện hở không có dòng điện chạy qua.