Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Thi cuối năm lớp 9 môn Địa trường THCS Cẩm Xá: Vì sao Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh về nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản?

CHIA SẺ

Dưới đây là đề kiểm tra cuối năm học môn Địa lớp 9 của trường THCS Cẩm Xá, mời các em học sinh tham khảo đề thi chi tiết tại đây.

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu 1: 1 điểm
a) Ghép các bãi tắm ở cột bên trái với các tỉnh/ thành phố ở cột bên phải cho đúng

1. Bãi Cháy
2. Sầm Sơn
3. Cửa Lò
4. Nha Trang
a. Nghệ An
b. Thanh Hóa
c. Quảng Ninh
d. Hà Tĩnh
e. Khánh Hòa

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đầu ý đúng trong các câu sau:
a) Các cây công nghiệp lâu năm như cao su, hồ tiêu, điều được trồng nhiều nhất ở vùng:
A. Đông Nam Bộ.
B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
C. Tây Nguyên.
D. Đồng bằng Sông Cửu Long.

b) Ở vùng Đông Nam Bộ loại đất nào chiếm diện tích nhỏ nhất trong các loại đất sau?
A. Đất feralit.
B. Đất badan.
C. Đất phù sa.
D. Đất xám trên phù sa cổ.

c) Ngành nào trong các ngành sau đây không phải là ngành dịch vụ chủ yếu của Đồng bằng sông Cửu Long?
A. Xuất nhập khẩu.
B. Bưu chính viễn thông.
C. Vận tải thuỷ.
D. Du lịch sinh thái.

d) Trong cơ cấu công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ngành nào chiếm tỉ trọng lớn nhất?
A. Vật liệu xây dựng.
B. Cơ khí nông nghiệp.
C. Chế biến lương thực, thực phẩm.
D. Các ngành công nghiệp khác.

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 3: 2,5 điểm: Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Cơ cấu kinh tế của TP Hồ Chí Minh năm 2002 (%)

Tổng số
Nông, lâm, ngư nghiệp
Công nghiệp- xây dựng
Dịch vụ
100,0 1,7 46,7 51,6

Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của TP Hồ Chí Minh và nêu nhận xét

Câu 4: 3,5 điểm Vì sao Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh về nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản?

Câu 5: 1,0 điểm Tại sao phải đặt vấn đề phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao mặt bằng dân trí và phát triển đô thị ở đồng bằng sông Cửu Long?