Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Thi cuối học kì 1 môn Lý lớp 9 Sở GD và ĐT Vĩnh Phúc năm 2019: Hãy phát biểu quy tắc nắm bày tay phải?

Một nồi cơm điện có ghi  được sử dụng với hiệu điện thế , trung bình mỗi ngày dùng trong thời gian 2 giờ. Tính điện trở dây nung của nồi và cường độ dòng điện chạy qua nó khi đó … trong Thi cuối học kì 1 môn Lý lớp 9 Sở GD và ĐT Vĩnh Phúc năm 2019

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Hãy viết vào tờ giấy thi chữ cái in hoa trước đáp án đúng.

Câu 1 : Hệ thức đúng của định luật Jun-Lenxơ

     A.     B.      C.             D. 

Câu 2 : Cách sử dụng nào sau đây tiết kiệm điện năng?

A. Sử dụng các thiết bị đun nấu bằng điện.

B. Sử dụng đèn bàn học có công suất 

C. Sử dụng các thiết bị điện để chiếu sáng suốt ngày đêm.

D. Sử dụng các thiết bị điện khi cần thiết.

Câu 3 : Công thức nào dưới đây là đúng đối với đoạn mạch gồm hai điện trở và  mắc song song?

      A.

      B.

      C.

     D. 

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4 : Điện trở của một vật không phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây?

     A. Vật liệu làm dây dẫn.

 B. Khối lượng của dây dẫn.

     C. Tiết diện của dây dẫn.

     D. Chiều dài của dây dẫn.

Câu 5 : Từ trường không tồn tại ở đâu?

      A. Xung quanh Trái Đất.

B. Xung quanh một nam châm.

      C. Xung quanh dây dẫn có dòng điện chạy qua.

Advertisements (Quảng cáo)

D. Xung quanh điện tích đứng yên.

Câu 6 : Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về biến trở?

A. Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số.

B. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để thay đổi cường độ dòng điện.

C. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để đổi chiều dòng điện trong mạch.

D. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện.

II. PHẦN TỰ LUẬN (4.0 điểm).

Câu 7. (2,0 điểm) a) Phát biểu quy tắc nắm bày tay phải.

b) Áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải, hãy xác định các cực từ của ống dây (ở hình bên) khi khóa K đóng.

Câu 8. (2,0 điểm) Một nồi cơm điện có ghi  được sử dụng với hiệu điện thế , trung bình mỗi ngày dùng trong thời gian 2 giờ.

a) Tính điện trở dây nung của nồi và cường độ dòng điện chạy qua nó khi đó.

b) Tính lượng điện năng mà nồi tiêu thụ trong 30 ngày.

Câu 9. (3,0 điểm) Đoạn mạch AB gồm 2 điện trở và  mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế không đổi .

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

b) Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB.

c) Mắc thêm một bóng đèn  song song với . Nhận xét về độ sáng của đèn.

Advertisements (Quảng cáo)