Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Văn trường THCS Hòa Lợi 2020: Hãy viết đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ của em về lí tưởng sống của thanh niên trong thời đại ngày nay

CHIA SẺ

Trường THCS Hòa Lợi tổ chức kiểm tra kiến thức cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 9 năm học 2019 – 2020, chi tiết tại đây.

I. Đọc – hiểu (3 điểm)

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu từ 1 – 3:

“Ta làm con chim hót

Ta lam một cành hoa

Ta nhập vào hòa ca

Một nốt trầm xao xuyến

Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

Dù là tuổi hai mươi

Dù là khi tóc bạc”

(Thanh Hải, Mùa xuân nho nhỏ)

Câu 1: (1,0 điểm) Nêu phương thức biểu đạt chính và nội dung của đoạn thơ trên

Câu 2: (1,0 điểm) Chỉ ra các điệp từ và từ láy trong khổ thơ trên

Câu 3: (1,0 điểm) Các hình ảnh “con chim”, “một cánh hoa”, “một nốt trầm” trong đoạn thơ trên thể hiện điều gì?

II. Làm văn (7 điểm)

Câu 1: (2.0 điểm) Hãy viết đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ của em về lí tưởng sống của thanh niên trong thời đại ngày nay.

Câu 2: (5.0 điểm) Phân tích hai khổ thơ đầu trong bài “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương

“Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác

Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát

Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam

Bão táp mưa sa, đứng thẳng hàng.

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ

Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân…”

(SGK Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam)