Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Sinh học 10 Nâng cao

Đề thi môn Lý học kì 1 năm 2019 PGD Phú Nhuận: Khi đun nước, có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào?

CHIA SẺ

Cho điện trở  và điện trở  mắc nối tiếp nhau vào nguồn điện có hiệu điện thế U. Một ampe kế được mắc vào mạch điện để đo cường độ dòng điện chạy qua . Số chỉ Ampe kế là . Vẽ sơ đồ mạch điện và tính hiệu điện thế của nguồn điện …  trong Đề thi môn Lý học kì 1 năm 2019 PGD Phú Nhuận

Đề bài

Câu 1: (3 điểm) a. Phát biểu định luật Ohm. Viết công thức tính (kèm theo chú thích và đơn vị của các đại lượng trong công thức).

b. Cho điện trở  và điện trở  mắc nối tiếp nhau vào nguồn điện có hiệu điện thế U. Một ampe kế được mắc vào mạch điện để đo cường độ dòng điện chạy qua . Số chỉ Ampe kế là . Vẽ sơ đồ mạch điện và tính hiệu điện thế của nguồn điện.

Câu 2: (1 điểm) Cho sơ đồ mạch điện hình 1 và đèn sáng bình thường. Khi di chuyển C về phía A thì độ sáng đèn thay đổi như thế nào? Giải thích.

Hình 1

Câu 3: (1,5 điểm) Bảng sau cho biết điện trở suất của một số vật liệu ở 200C


Câu 4:
 (2 điểm) (Học sinh không cần vẽ lại hình) Người ta cần nối 2 điểm A và B cách nhau  trên một bảng mạch link kiện điện tử để dẫn dòng điện có cường độ  ở hiệu điện điện thế  bằng một mối hàn thẳng, rất mảnh có tiết diện . Cần phải chọn vật liệu nào để hàn vào 2 điểm đó?

a. Phát biểu qui tắc nắm tay phải.

b. Dựa vào hình 2 Khi khóa K đóng, hãy xác định:

– Chiều dòng điện chạy qua các vòng dây.

– Tên cực từ ở hai đầu A, B

– Hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm? Giải thích.

Câu 5: (2,5 điểm) Một gia đình uống nước hàng ngày bằng cách đun nước bằng ấm điện có công suất 1500W, trong thời gian 6 phút cho một lần đun.

a. Khi đun nước, có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào?

b. Mỗi ngày cần đun 2 lần thì tiền điện phải trả trong 30 ngày là bao nhiêu? Biết đơn giá điện là 2000 đồng/kWh

c. Về việc sử dụng tiết kiệm điện năng. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 171/CT−TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 V/v Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Em hãy nêu một số biện pháp cụ thể sử dụng tiết kiệm điện năng hằng ngày ở gia đình.