Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Viết công thức tính điện năng tiêu thụ của 1 đoạn mạch. Nêu tên và đơn vị của các đại lượng có trong công thức đó? trong đề thi học kì 1 lớp 9 môn Lý Sở Quảng Nam 2019

CHIA SẺ

Viết công thức tính điện năng tiêu thụ của 1 đoạn mạch. Nêu tên và đơn vị của các đại lượng có trong công thức đó? có trong đề thi cuối học kì 1 lớp 9 năm học 2019 – 2020 của Sở GD Quảng Nam.

TRẮC NGHIỆM: (5,00 điểm) 

Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu từ 1-15 dưới đây và ghi vào phần bài làm. 

Câu 1. Hệ thức của định luật Ôm là:

I = U.R             B. R=U/I              C. I=U/R                     D.   U = I.R

Câu 2. Một điện trở R =20 được đặt vào giữa hai điểm có hiệu điện thế 8V. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở có giá trị là:

A. 160A             B.   2,5A

C.   0,4A                            D.   4A

Câu 3. Điện trở của dây dẫn có ý nghĩa:

A. biểu thị cho mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn.

B. đặc trưng cho mức độ nhanh chậm của dòng điện.

C. cho biết sự thay đổi hiệu điện thế của mạch điện.

D. thể hiện sự thay đổi vị trí các thiết bị trong mạch điện.

Câu 4. Điện trở tương đương (R) của đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song được tính bằng công thức nào dưới đây?

R = R1 + R2    B. Rtđ= R1R2/R1+R2

C. R1+R2/R1R2        D. 1/Rtđ = R1 + R2

Câu 5. Đơn vị của điện trở suất là gì?

A. Mét (m) B.   Ôm.mét (Ω.m)        C.   Ôm (Ω)       D.   Lít (l)

Câu 6. Cho biết điện trở suất của nhôm là 2,8.10-8 Ω.m, của vonfram là 5,5.10-8 Ω.m. Sự so sánh nào  dưới đây là đúng?

A. Nhôm dẫn điện tốt hơn vonfram. B.   Nhôm dẫn điện kém hơn vonfram.

C. Nhôm và vonfram dẫn điện như nhau. D.   Không thể so sánh được.

Câu 7. Biến trở là thiết bị dùng để điều chỉnh:

A. cường độ dòng điện trong mạch. B.   hiệu điện thế trong mạch.

C. nhiệt độ của điện trở trong mạch. D.   chiều dòng điện trong mạch.

Câu 8. Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 400mA và công suất của bóng đèn khi đó là:

A. 0,3W       B.   4,8W        C.   30W                     D.   48W

Câu 9. Định luật Jun –Lenxo cho biết điện năng biến đổi thành dạng năng lượng nào dưới đây?

A. Cơ năng. B.   Năng lượng ánh sáng.

C.   Hóa năng.             D.   Nhiệt năng.

Câu 10. Mối quan hệ giữa hai đơn vị Jun và Calo là:

A. 1J = 1Calo        B.   1Calo = 0,24J

C.   1J = 0,24Calo       D.   1J = 4,18Calo

Câu 11. Việc làm nào dưới đây là an toàn khi sử dụng điện:

A. Mắc nối tiếp cầu chì loại bất kì cho mỗi dụng cụ điện.

B. Sử dụng dây dẫn không có vỏ bọc cách điện.

C. Làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện thế 45V.

D. Rút phích cắm đèn bàn ra khỏi ổ lấy điện khi thay bóng đèn.

Câu 12. Theo quy tắc nắm tay phải, ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của:

A. dòng điện không đổi chạy qua ống dây.

B.   đường sức từ trong lòng ống dây.

C. lực từ của ống dây.

D.   đường sức từ  bên ngoài ống dây.

Câu 13. Muốn nam châm điện mất hết từ tính nhưng không làm hỏng nam châm cần:

A. ngắt dòng điện đi qua ống dây của nam châm.

B. thay lõi sắt non bằng lõi niken trong lòng ống dây.

C. lấy lõi sắt non ra khỏi lòng ống dây.

D. tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây.

Câu 14. Khi hoạt động, thiết bị nào sau đây chuyển hóa điện năng thành cơ năng?

A. Bàn là điện, quạt máy. B.   Máy khoan điện, ấm điện.

C. Quạt máy, mỏ hàn điện. D.   Quạt máy, máy khoan điện.

Câu 15. Trường hợp nào sau đây không xuất hiện dòng điện cảm ứng?

A. di chuyển một thanh nam châm lại gần hoặc ra xa một ống dây.

B. di chuyển ống dây lại gần hoặc ra xa một thanh nam châm.

C. cùng di chuyển ống dây và thanh nam châm về cùng một phía.

D. quay thanh nam châm trên trục thẳng đứng cạnh một đầu ống dây.

TỰ LUẬN: (5,00 điểm)

Bài 1. (1,00đ)  Giải thích nguyên tắc hoạt động của biến trở con chạy?

Bài 2. (1,50đ)

Mô tả hiện tượng chứng tỏ nam châm vĩnh cửu có tính chất từ?

Có hai thanh sắt giống hệt nhau, một thanh đã bị nhiễm từ còn thanh kia thì không. Nếu không dùng vật nào khác thì có thể xác định được thanh nào đã bị nhiễm từ hay không? Nếu được thì hãy trình bày cách làm đó?

Bài 3. (2,50đ)

Viết công thức tính điện năng tiêu thụ của 1 đoạn mạch. Nêu tên và đơn vị của các đại lượng có trong công thức đó?

Một nồi cơm điện có số ghi trên vỏ là 220V- 400W được sử dụng với hiệu điện thế 220V trung bình mỗi ngày 1,5 giờ.

a) Tính điện trở dây đốt nóng của nồi.

b) Tính điện năng mà nồi tiêu thụ trong 1 tháng (30 ngày) theo đơn vị kW.h.