Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 Đề kiểm tra học kì 1 môn Sử lớp 9 trường THCS...

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sử lớp 9 trường THCS Trung Văn

CHIA SẺ

Tham khảo Đề kiểm tra học kì 1 môn Sử lớp 9 trường THCS Trung Văn năm học 2015 – 2016. Đề gồm 4 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận.

TRƯỜNG THCS TRUNG VĂN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: LỊCH SỬ 9

 Năm học 2015 – 2016

I: Trắc nghiệm khách quan ( 2 điểm). Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm.

1: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào ngày:

A.6/8/1967      
B.8/8/1967       
C.10/8/1967      
D.12/8/1967

2: Việt Nam chính thức gia nhập và trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN vào:

A.Tháng 7 – 1992            
B.Tháng 7 – 1993

C.Tháng 7 – 1994          
D.Tháng 7 1995

3: Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật hiện đại diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX là:

Quảng cáo

Quảng cáo

A.Pháp            
B.Anh                 
C.Mỹ                  
D.Nhật Bản

4: Sự kiện mở đầu đánh dấu sự liên kết kinh tế giữa các nước Tây Âu là:

A.Sự thành lập “Cộng đồng kinh tế Châu Âu”.

B.Sự thành lập “Cộng đồng than – thép Châu Âu”.

C.Sự thành lập “Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu”.

D.Sự thành lập “ Cộng đồng Châu Âu”.

II. Phần Tự Luận (8 điểm)

1: Hãy trình bày những nguyên nhân khách quan và chủ quan làm cho nền kinh tế Nhật Bản phát triển thần kì sau chiến tranh thế giới thứ hai? (2 điểm)

2: Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay và cho biết, vì sao nói:”Hòa bình ổn định, hợp tác phát triển kinh tế vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI”? Là chủ nhân tương lai của đất nước, em thấy mình có trách nhiệm như thế nào để góp phần đưa đất nước hội nhập quốc tế? (4 điểm)

3: Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật trong thời gian gần đây có những thành tựu nào quan trọng đáng chú ý? (cho ví dụ) (2 điểm).

*** Hết ***

Quảng cáo

CHIA SẺ