Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Kiểm tra môn Văn lớp 9 cuối năm – Thị xã Hòa Thành 2020: Em hãy viết một đoạn văn nêu suy nghĩ về vấn đề “Học vẹt, học tủ” trong học sinh hiện nay.

CHIA SẺ

Em hãy viết một đoạn văn nêu suy nghĩ về vấn đề “Học vẹt, học tủ” trong học sinh hiện nay… được trích trong đề kiểm tra cuối năm của Thị xã Hòa Thành năm học 2019 – 2020 môn Văn lớp 9

I. Văn – Tiếng Việt: (3 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

Câu thơ sau trích trong bài thơ nào? Tác giả là ai? Hãy chép tiếp ba câu thơ còn lại để hoàn thanh khổ thơ

“Mai về Miền Nam thương trào nước mắt

….………………………………………..

….………………………………………..

….………………………………………..”

Câu 2. (1. điểm)

Em hãy đặt một câu có thành phần biệt lập và gọi tên thành phần biệt lập đó

II. Tập làm văn: (7 điểm)

Câu 3: (3 điểm)

Em hãy viết một đoạn văn nêu suy nghĩ về vấn đề “Học vẹt, học tủ” trong học sinh hiện nay.

Câu 4: (4 điểm)

Cảm nhận của em về thế hệ trẻ Việt Nam trong thời chống Mỹ qua nhân vật Phương Định trong truyện “Những Ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê