Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Địa trường THCS...

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Địa trường THCS Trung Văn

CHIA SẺ

Tham khảo Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Địa trường THCS Trung Văn – Hà Nội năm học 2015- 2016 gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận: Điều kiện tự nhiên của Đồng bằng sông Hồng có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển Kinh tế – xã hội?

TRƯỜNG THCS TRUNG VĂN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016

MÔN ĐỊA LÍ LỚP 9

Thời gian 45 phút 

Phần I – Trắc nghiệm (2 điểm)

1:  Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất và ghi vào bài làm:

1. Việt nam là một quốc gia có nhiều dân tộc, có tất cả:

A. 45 dân tộc        
B.48 dân tộc    
C.54 dân tộc      
D.58 dân tộc.

2. Phân theo trình độ, nguồn lao động nước ta chủ yếu là:

A. Chưa qua đào tạo            
B.Lao động trình độ cao

C.Lao động đơn giản          
D.Đã qua đào tạo

3. Sự đổi mới nền kinh tế biểu hiện qua việc tăng mạnh tỷ trọng:

A.Nông nghiệp                    
B.Công nghiệp – xây dựng

C.Dịch vụ                          
D.Công nghiệp.

Quảng cáo

Quảng cáo

4. Nguyên nhân chính làm cho vùng Đồng bằng sông Hồng có năng suất lúa cao nhất cả nước là:

A. Đất phù sa màu mỡ                
B.Khí hậu, thủy văn thuận lợi

C.Nguồn lao động dồi dào          
D.Thâm canh tăng năng suất, tăng vụ

 Phần II. Tự luận (8 điểm)

1 (3 điểm):

Nêu những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp nước ta?

2 (2 điểm):

Điều kiện tự nhiên của Đồng bằng sông Hồng có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển Kinh tế – xã hội?

3 (3 điểm):

Cho bảng số liệu sau:

Diện tích, sản lượng và năng suất lúa của nước ta qua các năm (%)

Năm 2000 2005 2007 2008 2010
Diện tích 100 126,8 121,3 122,5 124,0
Sản lượng 100 168,8 185,9 201,0 207,6
Năng suất 100 133,2 153,3 163,9 167,4

a. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất và sản lượng lúa của nước ta trong thời kỳ 2000 – 2010.

b. Từ biểu đồ đã vẽ hãy nêu nhận xét về tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất và sản lượng lúa của nước ta trong thời kỳ 2000 – 2010?

Quảng cáo

CHIA SẺ