Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Đề thi kiểm tra cuối học kì 1 môn Địa lớp 9: Ngành CN nào chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta?

CHIA SẺ

Ngành CN nào chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta?… trong đề kiểm tra kiến thức cuối học kì 1 môn Địa lí lớp 9 năm học 2019 – 2020 

I. Phần trắc nghiệm:

Khoanh tròn chữ cái đầu dòng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Việt Nam có bao nhiêu dân tộc anh em?

A. 54              B. 55           C. 56          D. 57

Câu 2. Loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hóa và hành khách?

A. Đường biển      B. Đường sắt

C. Đường hàng không     D. Đường bộ

Câu 3. Quần đảo Hoàng sa  thuộc vùng kinh tế:

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.     C. Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

B. Vùng Đồng bằng sông Hồng.      B. Vùng Đồng bằng sông Hồng.

Câu 4. Hai vùng trọng điểm lúa của nước ta:

A. Vùng Đông Nam Bộ và Bắc Trung Bộ

B. Vùng Đồng bằng Sông Hồng và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

C. Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và Trung Du, Miền núi Bắc Bộ

D. Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và Đồng bằng Sông Hồng

Câu 5: Ngành CN nào chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta?

A. Khai thác nhiên liệu.               A. Khai thác nhiên liệu.

C. Công nghiệp điện.          D. Công nghiệp điện.

Câu 6: Các cánh rừng chắn cát dọc ven biển miền Trung và các cải rừng ngập mặn ven biển nước ta là loại rừng nào trong những loại rừng sau?

A. Rừng sản xuất.          B. Rừng phòng hộ

C. Rừng đặc dụng     D. Cả A, B, C

II. Phần tự luận:

Câu 7: Trình bày các loại tài nguyên thiên nhiên ở Tây Nguyên có thuận lợi để phát triển kinh tế. Giải thích vì sao cây cà phê lại chiếm diện tích và sản lượng lớn nhất nước ta.

Câu 8: Cho bảng số liệu sau:

CHỈ SỐ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM CỦA NƯỚC TA (đv: %)

Năm Trâu Lợn Gia cầm
1990 100,0 100,0 100,0 100,0
1995 103,8 116,7 133,0 132,3
2000 101,5 132,4 164,7 182,6
2002 98,6 130,4 189,0 217,2

a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện chỉ số tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm của nước ta qua các năm 1990, 1995, 2000, 2002.

b) Nhận xét và giải thích sự tăng trưởng các đàn gia súc, gia cầm qua các năm trên.