Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút Toán lớp 9 Chương 3 Hình học: Hãy xác định tâm và bán kính của đường tròn nội tiếp lục giác theo R

CHIA SẺ
Cho lục giác đều ABCDEF nội tiếp đường tròn (O; R). Hãy xác định tâm và bán kính của đường tròn nội tiếp lục giác theo R … trong Kiểm tra 15 phút Toán lớp 9 Chương 3 Hình học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho lục giác đều ABCDEF nội tiếp đường tròn (O; R). Hãy xác định tâm và bán kính của đường tròn nội tiếp lục giác theo R.


Ta có cạnh của lục giác đều bằng R.

∆AOB đều cạnh R  \( \Rightarrow OH = \dfrac{{R\sqrt 3 }}{2}\)

Chứng minh tương tự: O cách đều các cạnh lục giác.

Vậy O là tâm của đường tròn nội tiếp lục giác đều và OH là bán kính  \(OH = r = \dfrac{{R\sqrt 3 }}{2}\).