Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Kiểm tra kì 2 lớp 9 môn lý trường THCS Quang Trung: Phát biểu nội dung định luật bảo toàn năng lượng? Lấy một ví dụ thực tế minh họa?

CHIA SẺ

Trường THCS Quang Trung tổ chức kiểm tra kiến thức cuối năm lớp 9 môn Lý, đề thi gồm 10 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận.

I. TRẮC NGHIỆM. (4đ) Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau

1. Một máy biến áp có số vòng dây cuộn sơ cấp n1 = 1500 vòng, số vòng dây cuộn thứ cấp n2 = 6000 vòng. Để hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là U2 = 22V thì hiệu điện thế hai đầu cuộn bằng bao nhiêu?

A. 110V. B. 100V. C. 75 V D. 55 V

2. Dòng điện xoay chiều không có tác dụng nào sau đây?

A. Tác dụng nhiệt B. Tác dụng quang. C. Tác dụng từ. D. Tác dụng hóa học

3. Số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là 1,5x. Tiêu cự dài nhất của kính lúp là .

A. ƒ ≈ 16,7cm B. ƒ = 15,7cm C. ƒ = 15cm D. ƒ ≈ 17,6cm

4. Những màu nào có khả năng hấp thụ ánh sáng nhiều nhất?

A. Vật có màu trắng B. Vật có màu đỏ C. Vật có màu đen D. Vật có màu vàng.

5. Tác dụng quang điện của ánh sáng là năng lượng ánh sáng biến đổi trực tiếp thành.

A. Năng lượng nhiệt B. Năng lượng điện.

C. Năng lượng hoá học D. Năng lương nguyên tử.

6. Thấu kính phân kì có thể:

A. làm kính lúp để quan sát những vật nhỏ. B. làm kính đeo chữa tật cận thị.

C. làm kính hiển vi để quan sát những vật rất nhỏ. D. làm kính chiếu hậu trên xe ô tô.

7. Mắt bình thường có điểm cực cận cách mắt khoảng 25cm, điểm CC mắt ông Hoà là 20cm, điểm CC mắt ông Vinh là 40cm. chọn câu đúng trong các câu sau.

A. ông Hoà bị cận, ông Vinh bị viễn B. ông Hoà bị viễn, ông Vinh bị cận

C. ông Hoà và ông Vinh đều bị viễn D. ông Hoà và ông Vinh đều bị cận

8. Người ta truyền tải một công suất điện 1000kW bằng một đường dây có điện trở 10Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 110kV. Công suất hao phí trên đường dây là

A. 9,1W. B. 1100W. C. 82,64W. D. 826,4W.

9. Khi nhìn một tòa nhà cao 10m ở cách mắt 20m thì ảnh của tòa nhà trên màng lưới mắt có độ cao bao nhiêu? Biết khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới là 2cm.

A. 0,5cm. B. 1,0cm. C. 1,5cm. D. 2,0cm.

10. Chiếu chùm ánh sáng trắng qua một kính lọc màu tím, chùm tia ló có màu

A. đỏ. B. vàng. C. tím. D. trắng.

II. TỰ LUẬN (5đ)

11. (1đ) Phát biểu nội dung định luật bảo toàn năng lượng? Lấy một ví dụ thực tế minh họa?

12. (4đ) Qua thấu kính hội tụ vật AB vuông góc với trục chính cho ảnh A’B’ = 1/3 AB. Ảnh này cách F’ một đoạn A’F’ = 10cm.

a. Vẽ ảnh của vật

b. Dựa vào hình vẽ tính d, d’, f.