Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 6 Phần 2: Tính chất ác liệt của chiến lược “Chiến tranh cục bộ” được thể hiện như thế nào?

CHIA SẺ
Tính chất ác liệt của chiến lược “Chiến tranh cục bộ” được thể hiện như thế nào?; Mùa khô 1966 – 1967, địch thực hiện cuộc hành quân Gian-xơn-Xi-ti đánh vào căn cứ Dương Minh Châu (Bắc Tây Ninh) nhằm mục đích gì? … trong Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 6 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trên một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Mùa khô 1966 – 1967, địch thực hiện cuộc hành quân Gian-xơn-Xi-ti đánh vào căn cứ Dương Minh Châu (Bắc Tây Ninh) nhằm mục đích:

A. Tiêu diệt quân chủ lực của ta.

B. Tiêu diệt chủ lực quân giải phóng của ta.

C. Tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan đầu não của ta.

D. Thực hiện âm mưu “tìm diệt’’và “bình định'”.

2. Xuân 1968, ta mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) trên toàn miền Nam mà trọng tâm là:

A.Các đô thị

B. Các vị trí đầu não của địch ở Sài Gòn.

C. Các vùng nông thôn.

D. Các “ấp chiến lược”.

3. Thắng lợi của quân dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân (1968) buộc Mĩ phải tuyên bố:

A. Chấm dứt “chien tranh cục bộ”.

B. “Phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược.

C. Ngừng ném bom phá hoại miền Bắc.

D. Rút dần quân Mĩ về nước.

4.Chiến thắng của quân dân miền Nam trong giai đoạn 1965 – 1968, tác động mạnh nhất đến nhân dân Mĩ:

A. Trận Vạn Tường (18 – 8 – 1965).

B. Chiến thắng mùa khô (1965 – 1966).

C. Chiến thẳng mùa khô ( 1966 – 1967).

D. Tổng tiến công Tết Mậu Thân (1968).

5. Tội ác tàn bạo,  vô nhân đạo nhất của đế quốc Mĩ trong việc đưa chiến tranh ra đánh phá miền Bắc nước ta là:

A. Ném bom vào các mục tiêu quân sự.

B. Ném bom vào các đầu mối giao thông (cầu cống, đường sá).

C. Ném bom vào các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ. các công trình thủy lợi.

D. Ném bom vào khu đông dân, trường học, nhà trẻ, bệnh viện, khu an dưỡng.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 6. Tính chất ác liệt của chiến lược “Chiến tranh cục bộ” được thể hiện như thế nào?


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

C

A

B

D

D

II. PHẦN TỰ LUẬN

6.  Tính chất ác liệt của chiến lược “Chiến tranh cục bộ” được thể hiện:

Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là chiến đấu chống lại một cuộc chiến tranh xâm lược được tăng cường và mở rộng với lực lượng quân đội mạnh, lúc cao nhất (năm 1969) lên gần 1,5 triệu quân; diễn ra trên quy mô rộng lớn ra cả miền Bắc. Tính chất ác liệt còn thể hiện ở mục tiêu của nó, vừa nhằm tiêu diệt quân chủ lực của ta, vừa bình định miền Nam, phá hoại miền Bắc.