Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 3 Phần 2: Tóm tắt diễn biến, kếí quả của cuộc khởi nghĩa Nam Kì (23 – 11 – 1940)?

CHIA SẺ
Tóm tắt diễn biến, kếí quả của cuộc khởi nghĩa Nam Kì (23 – 11 – 1940)? Binh lính Việt Nam trong quân đội Pháp rất bất bình vì bị đưa đi làm bia đỡ đạn cho Pháp ở biên giới Cam-pu-chia – Thái Lan … trong Kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 3 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Vì sao, thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị nhân dân Đông Dương?

2. Tóm tắt diễn biến, kếí quả của cuộc khởi nghĩa Nam Kì (23 – 11 – 1940)?


1.Thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị nhân dân Đông Dương, vì:

 – Thực dân Pháp lúc này không đủ sức chống lại Nhật, buộc phải chấp nhận các yêu sách của Nhật, mặt khác chúng muốn dựa vào Nhật để chống phá cách mạng Đông Dương.

 Còn phát xít Nhật lại muốn lợi dụng Pháp để kiếm lời và cùng chống lại cách mạng Đông Dương, vơ vét sức người sức của để phục vụ cuộc chiến tra của Nhật. Vì vậy, nhân dân Việt Nam phải chịu cảnh một cổ hai tròng và đất nước Việt Nam trở thành thuộc địa của Nhật – Pháp.

2. Tóm tắt diễn biễn, kết quả của cuộc khởi nghĩa Nam Kì (23 -11-1940):

 Binh lính Việt Nam trong quân đội Pháp rất bất bình vì bị đưa đi làm bia đỡ đạn cho Pháp ở biên giới Cam-pu-chia – Thái Lan. Nhân dân Nam Kì cũng bất bình sẵn sàng nổi dậy phối hợp với binh lính. Tình thế cấp bách khiến Đảng bộ Nam Kì phải quyết định khởi nghĩa mặc dù chưa có sự chuẩn bị, yêu cầu của Trung ương. Nhưng trước ngày khởi nghĩa, kế hoạch bị bại lộ, thực dân Pháp thiết quân luật, giữ binh lính người Việt Nam ở trong trại và tước khí giới của họ, ra lệnh giới nghiêm và bủa lưới săn lùng chiến sĩ cách mạng.

 – Theo kế hoạc, khởi nghĩa vẫn nổ ra vào đêm 22 rạng ngày 23 – 11 – 19 ở hầu hết các tỉnh Nam Kì. Nghĩa quân triệt hạ đồn bốt, phá đường giao thông thành lập chính quyền nhân dân và tòa án cách mạng ở nhiều nơi. Lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng năm cánh xuất hiện.

– Thực dân Pháp đàn áp dã man Khởi nghĩa thất bại. Đảng bị tổn thất nặng.