Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 3 Phần 2: Nhật bắt nhân dân ta nhỏ lúa trồng đay nhằm mục đích gì?

CHIA SẺ
Nhật bắt nhân dân ta nhỏ lúa trồng đay nhằm mục đích gì?; Nguyên nhân chung làm bùng nổ ba cuộc khởi nghĩa trong những năm 1940 – 1941 là gì? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 3 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trên một chữ cái trưóc câu trả lời đúng:

1. Nhật bắt nhân dân ta nhỏ lúa trồng đay nhằm mục đích:

A. Làm giảm sản lượng nông nghiệp của ta.

B. Phát triển trồng cây công nghiệp.

C. Lấy nguyên liệu cần thiết phục vụ chiến tranh.

D. Phát triển công nghiệp.

2. Nguyên nhân chung làm bùng nổ ba cuộc khởi nghĩa trong những năm 1940 – 1941:

A. Binh lính người Việt bị Pháp bắt sang chiến trường Thái Lan.

B. Thực dân Pháp cấu kết với Nhật bóc lột nhân dân ta.

C. Mâu thuẫn sâu sắc của cả dân tộc với phát xít Nhật và thực dân Pháp.

D. Sự đầu hàng nhục nhã của Pháp đối với Nhật.

3.Nhật đánh vào Lạng Sơn, Pháp thua chạy, nhân cơ hội đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương nhân dân ta đã vùng dậy khởi nghĩa. Đó là cuộc khởi nghĩa:

A. Bắc Sơn (9 – 1940).

B. Nam Kì ( 11 – 1940).

C. Binh biến Đô Lương (1 – 1941).

D. Tất cả các cuộc khởi nghĩa trên.

4. Lần đầu liên lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa:

A. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9 – 1940).

B. Cuộc binh biến Đô Lương (1 – 1941).

C. Cuộc khởi nghĩa Nam Kì (11 – 1940).

D. Cả ba cuộc khởi nghĩa trên.

5. Những người con ưu tú của Đảng như: Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai bị thực dân Pháp xử bắn sau thất bại của cuộc khởi nghĩa:

A. Yên Bái (2 – 1930).

B.  Bắc Sơn (9 – 1940).

C. Nam Kì (11 – 1940).

D. Binh biến Đô Lương (1 – 1941).

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Vì sao thực dân Pháp và phái xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị nhân dân Đông Dương?


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

C

C

A

C

C

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Thực dân Pháp và phái xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị nhân dân Đông Dương, vì:

 Thực dân Pháp lúc này không đủ sức chống lại Nhật, buộc phải chấp nhận các yêu sách của Nhật, mặt khác chúng muốn dựa vào Nhật để chống phá cách mạng Đông Dương.

Còn phát xít Nhật lại muốn lợi dụng Pháp để kiếm lời và cùng chống lại cách mạng Đông Dương, vơ vét sức người sức của để phục vụ cuộc chiến tranh của Nhật. Vì vậy, nhân dân Việt Nam phải chịu cảnh một cổ hai tròng và đất nước Việt Nam trở thành thuộc địa của Nhật – Pháp.