Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Kiểm tra cuối học kì 2 môn Văn lớp 9 Huyện Kim Bôi 2020: Bài thơ nào có giọng điệu trang trọng, tha thiết, nhiều hình ảnh ẩn dụ đẹp và gợi cảmBài thơ nào có giọng điệu trang trọng, tha thiết, nhiều hình ảnh ẩn dụ đẹp và gợi cảm?

CHIA SẺ

Dưới đây là đề thi cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 9 được UBND Huyện Kimn Bôi tổ chức thi, đề thi gồm 8 câu trắc nghiệm và 1 bài tự luận như sau:

1. Trắc nghiệm (2 điểm) Viết phương án đúng vào bài thi:

1. Tác giả của văn bản “Bàn về đọc sách” là ai?

A. Nguyễn Đình Thi             C. Chu Quang Tiềm

B. Nguyễn Minh Châu         D. Đe – ni – ơn Đi – phô

2. Thành phần nào đứng trước chủ ngữ nêu lên đề tài được nói đến trong câu?

A. Thành phần trạng ngữ           C. Thành phần khởi ngữ

B. Thành phần tình thái            D. Thành phần cảm thán

3. Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí là gì?

A. Bàn về một vấn đề tư tưởng, đạo đức lối sống… của con người

B. Bàn về một sự việc, hiện tượng trong đời sống xã hội

C. Trình bày nhận xét, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một bài thơ

D. Trình bày nhận xét, đánh giá về nhân vật trong tác phẩm văn học.

4. Trong văn bản ” Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới”, tác giả đã chỉ ra điểm nào không phải là điểm mạnh của người Việt Nam?

A. Cần cù sàng tạo         C. Đức tính tỉ mỉ

B. Đoàn kết và đùm bọc      D. Thông minh, nhạy bén với cái mới

5. Hình thức nào không dùng để liên kết đoạn văn?

A. Phép so sánh              C. Phép lặp

B. Phép liên tưởng      D. Phép nối

6. Bài thơ nào có giọng điệu trang trọng, tha thiết, nhiều hình ảnh ẩn dụ đẹp và gợi cảm

A. Viếng Lăng Bác        C. Nói với con

B. Mùa xuân nho nhỏ     D. Sang thu

7. Tác phẩm ” Những ngôi sao xa xôi” được viết thời kì nào?

A. Kháng chiến chống pháp            C. Thời kì hòa bình

B. Kháng chiến chống Mĩ                D. Kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ

8. Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản “Tiếng nói của văn nghệ”?

A. Miêu tả        C. Tự sự

B. Thuyết minh     D. Nghị luận

Phần II. Tập làm văn

Phân tích bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải