Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 6 Phần 2: Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất vào năm nào?

CHIA SẺ
Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất vào năm nào?; Đến cuối năm 1957, ở miền Bắc số xí nghiệp, nhà máy do Nhà nước quản lí là bao nhiêu? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 6 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất vào năm:

A. Năm 1954.           B. Năm 1955.

C. Năm 1956.           D. Năm 1957.

2. Đến cuối năm 1957, ở miền Bắc số xí nghiệp, nhà máy do Nhà nước quản lí là:

A.90 nhà máy, xí nghiệp.

B. 95 nhà máy, xí nghiệp.

C. 97 nhà máy, xí nghiệp.

 D. 100 nhà máy, xí nghiệp.

3. Đến cuối năm 1957, ở miền Bắc số thợ thủ công so với trước Chiến tranh thế giới thứ hai tăng:

A. Gấp hai lần.

B. Gấp ba lần.

C. Gấp bốn lần.

D. Gấp năm lần.

4. Miền Bắc, tiến hành cải tạo quan hệ sản xuất trong khoảng thời gian:

A. 1954- 1956.

B. 1956- 1958.

C. 1958 – 1960.

D. 1954 – 1957.

5.Trong công cuộc cải tạo XHCN, miền Bắc tập trung giải quyết khâu chính trên lĩnh vực:

A. Thương nghiệp.

B. Hợp tác hóa nông nghiệp.

C. Thủ công nghiệp.

D. Công nghiệp hóa.

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. Quá trình thực hiện, kết quả và ý nghĩa của cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc nước ta (1953 – 1957)?

 Hướng dẫn giải


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

D

C

A

C

B

II. PHẦN TỰ LUẬN

6. – Quá trình thực hiện ruộng đất ở miền Bắc nước ta (1953 – 1957):

     + Cải cách ruộng đất được tiến hành từ cuối năm 1953 ở một số xã thuộc vùng tự do.

     + Từ năm 1954 đến năm 1957 thực hiện 4 đợt trên toàn miền Bắc.

– Kết quả:

     + Cách mạng lấy từ tay địa chủ 81 vạn héc ta ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 1,8 triệu công cụ chia cho hơn 2 triệu hộ nông dân.

     + Thực hiện khẩu hiệu “Người cày có ruộng”, đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến, đưa nông dân lên địa vị làm chủ ở nông thôn.

– Ý nghĩa:

+ Bộ mặt miền Bac thay đổi, giai cấp địa chủ phong kiến không còn, khối công nông liên minh được củng cố.

+ Góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.