Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 3 Phần 2 có đáp án: Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội diễn ra như thế nào?

CHIA SẺ
Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội diễn ra như thế nào? Chiều 15-8 mệnh lệnh khởi nghĩa về tới Hà Nội, sáng 16-8 truyền đơn, biểu ngữ xuất hiện khắp mọi nơi, không khí khởi nghĩa ngày thêm sôi sục … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 Chương 3 Phần 2 có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Khởi nghĩa giành cíỉnh quyền ở Hà Nội diễn ra như thế nào?

2. Trình bày ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám 1945?


1. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội diễn ra như thế nào?

– Chiều 15-8 mệnh lệnh khởi nghĩa về tới Hà Nội, sáng 16-8 truyền đơn, biểu ngữ xuất hiện khắp mọi nơi, không khí khởi nghĩa ngày thêm sôi sục.

– Đến sáng ngày 19-8, hàng chục vạn quần chúng ngoại thành, kéo qua các cửa ô, tiến vào nội thành, phối hợp với quần chúng nội thành, tiến hành cuộc mít tinh khổng lồ tại sân Nhà hát lớn do Việt Minh tổ chức. Đại biểu Việt Minh đọc Tuyên ngôn, Chương trình của Việt Minh và kêu gọi nhân dân đứng lên giành chính quyền. Bài hát Tiến quân ca lần đầu tiên được vang lên.

Cuộc mít tinh nhanh chóng chuyển thành biểu tình, quần chúng chia thành nhiều đoàn di chiếm công sở của chính quyền bù nhìn. Trước khí thế của quần chúng khởi nghĩa, quân Nhật không dám chống lại

 Cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi hoàn toàn ở Hà Nội.

2. Ý nghĩa của Cách mạng thủng Tám năm 1945

Đối với dân tộc:

Cách mạng tháng Tám là một sự kiện lịch sử vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam: Phá tan 2 tầng xiềng xích nô lệ của Pháp – Nhật, lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế trên đất nước ta; đưa Việt Nam từ nước thuộc địa trở thành nước độc lập, lập nên chế độ dân chủ cộng hoà; đưa dân ta từ thân phận nô lệ thành một nước độc lập, làm chủ nước nhà.

 Cách mạng tháng Tám thành công đã mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc – kỉ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đối với thế giới:

Cách mạng tháng Tám là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhỏ yếu tự giải phóng khỏi ách nô lệ thực dân.

Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nữa thuộc địa trên thế giới.