Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 3 Phần 1: “Kế hoạch Mác-san” được thực hiện khi nào?

CHIA SẺ
“Kế hoạch Mác-san” được thực hiện khi nào?; Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ lập khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NA TO) vào tháng 4 – 1949 nhằm mục đích gì? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Sử Chương 3 Phần 1. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Để khôi phục kinh tế, năm 1948, 16 nước Tây Âu nhận viện trợ của Mĩ với “Kế hoạch Mác-san ” còn được gọi là :

A. Kế hoạch khôi phục châu Âu.

B. Kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu.

C. Kế hoạch phục hưng châu Âu.

D. Kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu.

2. “Kế hoạch Mác-san” được thực hiện:

A. Từ năm 1946 đến năm 1951.

B. Từ năm 1947 đến năm 1951.

B. Từ năm 1948 đến năm 1951.

D. Từ năm 1949 đến năm 1951.

3. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ lập khối quân sự Bắc Đại Tây Dương     (NA TO) vào tháng 4 – 1949 nhằm:

A. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

B. Chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.

C. Chống lại các nước Mĩ La-tinh.

D. Chống lại các nước XHCN.

4. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, 4 nước đã phân chia lành thổ nước Đức thành 4 khu vực để chiếm đóng và kiểm soát là :

A. Mĩ, Anh, Pháp, Nhật.

B. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp.

B. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc, Nhật Bản.

D. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh.

5. Sự ra đời của khối quân sự NATO đã làm cho tình hình châu Âu :

A. Ổn định và có điều kiện để phát triển.

B. Có sự đối đầu gay gắt giữa các nước với nhau.

C. Căng thẳng dẫn đến sự chạy đua vũ trang và thiết lập nhiều căn cứ quân sự.

D. Dễ xảy ra một cuộc chiến tranh mới.

6. Nhà nuớc Cộng hòa Liên bang Đức thành lập vào:

Tháng 9 – 1949.

B. Tháng 10-1949.

Tháng 11 – 1949.

D. Tháng 12 – 1949.

7. Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức thành lập vào:

A. Tháng 9 – 1949.

B. Tháng 10-1949.

C. Tháng 11-1949.

D. Tháng 12-1949.

8.Cộng hòa Dân chủ Đức sáp nhập vào Cộng hòa Liên bang Đức vào thời gian:

A. Ngày 03 – 09 – 1990.

B. Ngày 03- 10- 1990.

C. Ngày 03 – 11 – 1990.

D. Ngày 03 – 12 – 1990.

9. “Cộng đồng than , thép châu Âu ” ra đời vào:

A. Tháng 1 – 1951.

B. Tháng 2 – 1951.

C. Tháng 3-1951.

D. Tháng 4-1951

1.0. Các thành viên đầu tiên của Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) bao gồm:

A. Anh, Pháp, Đức, Bỉ, I-ta-li-a, Hà Lan.

B. Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha.

C. Pháp, Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua.

D. Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, I-ta-li-a, Bồ Đào Nha.


Câu 1 2 3 4 5
Đáp án C C B B C
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án A B B D C