Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 – Chương 3 Phần 2 có đáp án: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào thời gian nào?

CHIA SẺ
Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào thời gian nào?; Phái xít Đức kéo vào nước Pháp vào thời gian nào? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 – Chương 3 Phần 2 có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào:

A. Tháng 8 – 1939.

B. Tháng 9 – 1939.

C. Tháng 10 – 1939.

D. Tháng 11 – 1939.

2. Phái xít Đức kéo vào nước Pháp:

A.Tháng 6 – 1939.

B. Tháng 9 – 1939.

C. Tháng 6 – 1940.

D. Tháng 9 – 1940.

3. Phái xít Nhật kéo vào Lạng Sơn (Việt Nam):

Tháng 6 – 1939.

B.Tháng 9 – 1939.

Tháng 6 – 1940.

D. Tháng 9 – 1940.

4. Khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ra ngày:

A. 27 – 7 – 1940.

B. 27 – 8 – 1940.

C. 27 – 9 – 1940

D. 27-10- 1940.

5. Pháp và Nhật kí “Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương” vào ngày:

A. Ngày 23 – 7 – 1941.

B. Ngày 24 – 7 – 1941.

C. Ngày 25 – 7 – 1941.

D. Ngày 26 – 7 – 1941.

6. Mặc dù bị Nhật ức hiếp, thực dân Pháp vẫn còn nhiều thủ đoạn gian xảo để thu được lợi nhuận cao nhất. Trước hết, chúng:

A.Tăng các loại thuế gấp ba lần.

B. Thi hành chính sách “kinh tế chỉ huy”.

C. Thu mua lương thực theo giá rẻ mạt.

D. Bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay.

7. Thủ đoạn tàn ác nhất của Nhật đối với nhân dân ta là:

A. Thu mua lương thực, chủ yếu là lúa gạo, theo lối cường bức với giá rẻ mạt.

B. Tăng tất cả các khoản thuế lên gấp ba lần.

C. Cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền.

D. Vừa bóc lột, vừa đàn áp nhân dân ta.

8. “Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương” được kí giữa Pháp và Nhật thừa nhận:

A. Pháp cam kết hợp tác với Nhật về mọi mặt.

B. Nhật có quyền đóng quân trên toàn cõi Đông Dương.

C. Nhật có quyền sử dụng tất cả các sân bay và cửa biển ở Đông Dương vào mục đích quân sự.

D. Pháp phải bảo đảm hậu phương an toàn cho quân đội Nhật.

9. Nguyên nhân trực tiếp làm hơn 2 triệu đồng bào miền Bắc chết đói vào cuối năm 1944 đầu năm 1945 là:

A. Hạn hán kéo dài

B. Lũ lụt thường xuyên.

C. Nhật thu mua lương thực (chủ yếu là lúa gạo) theo lối cưỡng bức với giá rẻ mạt.

D. Năng suất lúa thấp.

1.0. Sự áp bức bóc lột dã man của Nhật- Pháp đã làm cho:

A. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam. với phát xít Nhật sâu sắc.

B. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp sâu sắc.

C. Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật – Pháp sâu sắc.

D. Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đôna Dương với Nhật sâu sắc.


Câu 1 2 3 4 5
Đáp án B C D C A
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án B A C C C