Trang Chủ Lớp 9 Bài tập SGK lớp 9

Bài 35,36,37 trang 20 môn Toán 9 tập 1: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương(tiếp theo)

Hướng dẫn giải Bài 35,36,37 trang 20 SGK Toán 9 tập 1: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương (Tiếp) – Chương 1: Căn bậc 2, căn bậc 3.

Bài 35. Tìm x, biết:

bai35

Giải: a) dap na35

Khi  x ≥ 3 thì x – 3 ≥ 0 Do đó | x-3| = x-3

Ta phải giải phương trình  x-3 =9  Suy ra  x=12.

Vì 12>3 nên x=12 là một nghiệm.

Khi x<3 thì x-3<0. Do đó  | x-3| = 3 – x

Ta phải giải phương trình  -x + 3 =9  Suy ra  x = -6

Vì -6<3 nên x=-6 là một nghiệm.

Advertisements (Quảng cáo)

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm: x=12 và x=-6.

b)Hướng dẫn Đổi 4x2 + 4x + 1 thành bình phương của một tổng.

Đáp số x =5/2  và  x =-7/2.


Bài 36. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai ? Vì sao ?

a) 0,01 =√0,0001

b) – 0,5 = √-0,25

Advertisements (Quảng cáo)

c) √39 < 7 và √39 >6;

d)  (4-13).2x <√3 (4-√13) ⇔ 2x<√3

Giải: a) Đúng vì 0,012= 0,0001

b) Sai. Số âm không có căn bậc hai. (- 0,25 <0)

c) Đúng vì 7 =√49 và  6= √36.

d) Đúng vì  4= √16 >√13 do đó  4 -√13 > 0


Bài 37 trang 20.  Đố: Trên lưới ô vuông, mỗi ô vuông cạnh 1cm, cho bốn điểm M, N, P, Q bai 37

Hãy xác định số đo cạnh, đường chéo và diện tích của tứ giác MNPQ.

Giải: Tứ giác MNPQ có:

– Các cạnh bằng nhau và cùng bằng đường chéo của hình chữ nhật có chiều dài 2cm, chiều rộng 1cm. Do đó theo định lí Py-ta-go:

bai37

– Các đường chéo bằng nhau và cùng bằng đường chéo của hình chữ nhật có chiều dài 3cm, chiều rộng 1cm nên độ dài đường chéo là:

bai37_2

Từ các kết quả trên suy ra MNPQ là hình vuông. Vậy diện tích tứ giác MNPQ bằng

bai37_3

Advertisements (Quảng cáo)