Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Đại số Toán 9

Bài tập SGK Đại số Toán 9

Giải bài tập SGK Đại số 9 tập 1, 2 (Môn Toán lớp 9) về Căn bậc hai. Căn bậc ba; Hàm số bậc nhất; Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn; Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) – Phương trình bậc hai một ẩn.
Giải bài 54,55,56 ,57,58,59 ,60,61,62 ,63,64 ,65,66 trang 63,64 Toán9 tập 2: Ôn tập chương 4

Giải bài 54,55,56 ,57,58,59 ,60,61,62 ,63,64 ,65,66 trang 63,64 Toán9 tập 2: Ôn tập chương 4

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 54, 55, 56, 57, 58,59 trang 63, bài 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 trang 64 SGK Toán Đại số 9 tập...
Bài 41,42,43 ,44,45,46 ,47,48,49 ,50,51,52 ,53 trang 58,59,60 Toán 9 tập 2: Bài toán bằng cách lập phương trình

Bài 41,42,43 ,44,45,46 ,47,48,49 ,50,51,52 ,53 trang 58,59,60 Toán 9 tập 2: Bài toán bằng cách lập phương trình

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41,42,43,44 trang 58, bài 45,46,47,48,49,50,51 trang 59; bài 52,53 trang 60 SGK Toán Đại số 9 tập 2: Giải bài toán bằng cách lập...
Bài tập 34,35,36 ,37,38,39 ,40 trang 56,57 Toán lớp 9 tập 2: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài tập 34,35,36 ,37,38,39 ,40 trang 56,57 Toán lớp 9 tập 2: Phương trình quy về phương trình bậc...

Giải bài 34,35,36,37,38 trang 56, bài 39,40 trang 57 SGK Toán Đại số 9 tập 2: Phương trình quy về phương trình bậc hai - Chương 4.Lưu ý: Viết tắt...
Giải bài 25,26,27 ,28,29,30 ,31,32,33 trang 52,53,54 Toán lớp 9 tập 2: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Giải bài 25,26,27 ,28,29,30 ,31,32,33 trang 52,53,54 Toán lớp 9 tập 2: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Giải bài 25 trang 52, bài 26,27,28 trang 53; bài 29,30,31,32,33 trang 54 SGK Toán 9 tập 2: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng - Chương 4 Đại...
Bài 17,18,19 ,20,21,22 ,23,24 trang 49,50 Toán 9 tập 2: Công thức nghiệm thu gọn

Bài 17,18,19 ,20,21,22 ,23,24 trang 49,50 Toán 9 tập 2: Công thức nghiệm thu gọn

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 17,18,19 ,20,21,22 trang 49, bài 23,24 trang 50 Toán 9 tập 2: Công thức nghiệm thu gọn - Chương...
Bài 15,16 trang 45 Toán 9 tập 2: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Bài 15,16 trang 45 Toán 9 tập 2: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 15,16 trang 45 Toán 9 tập 2: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai - Chương 4 phần...
Giải bài 11,12 ,13,14 trang 42,43 Toán Đại số 9 tập 2: Phương trình bậc hai một ẩn

Giải bài 11,12 ,13,14 trang 42,43 Toán Đại số 9 tập 2: Phương trình bậc hai một ẩn

Giải bài 11,12 trang 42; bài 13,14 trang 43 Toán 9 tập 2: Phương trình bậc hai một ẩn - Chương 4 Đại.1. Định nghĩa:PT bậc...
Giải bài 4,5,6 ,7,8,9 ,10 trang 36,37 ,38,39 Toán lớp 9 tập 2: Đồ thị của hàm số y = ax² (a ≠ 0)

Giải bài 4,5,6 ,7,8,9 ,10 trang 36,37 ,38,39 Toán lớp 9 tập 2: Đồ thị của hàm số y...

Đáp án và Giải bài 4 trang 36; bài 5 trang 37; bài 6,7,8 trang 38; bài 9,10 trang 39 Toán đại số 9 tập 2:...
Bài 1,2,3 trang 30,31 Toán đại số 9 tập 2: Hàm số y = ax² (a ≠ 0)

Bài 1,2,3 trang 30,31 Toán đại số 9 tập 2: Hàm số y = ax² (a ≠ 0)

Gợi ý Giải bài 1 trang 30; bài 2,3 trang 31  SGK Toán 9 tập 2: Hàm số y = ax² (a ≠ 0) -...
Bài ôn tập chương 3 Đại số 9 tập 2: Bài 40,41,42, 43,44,45, 46 trang 27

Bài ôn tập chương 3 Đại số 9 tập 2: Bài 40,41,42, 43,44,45, 46 trang 27

Đáp án và hướng dẫn Giải bài ôn tập chương 3 Toán - Đại số 9 tập 2: Bài 40, 41, 42, 43, 44,...