Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 2 lớp 6

Tham khảo đề thi cuối kì 2 toán lớp 6 – Sở GDĐT Bạc Liêu 2017

CHIA SẺ

Dưới đây là đề thi cuối học kì 2 lớp 6 Toán của Sở GD&ĐT Bạc Liêu năm 2017. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 2,4m, chiều rộng bằng 40% chiều dài. Tính chu vi và diện tích khu vườn đó.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẠC LIÊU

KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn kiểm tra: TOÁN 6
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề

1. (1 điểm)
Hãy viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:
a) Ư(-13) b) B (4)

2. (1 điểm)
Rút gọn các phân số sau:

Quảng cáo

3. ( 1,5 điểm)
Tính giá trị các biểu thức sau:
a) 75. (-4)

4. (2 điểm) Tìm x biết

5. (1,5 điểm)
Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 2,4m, chiều rộng bằng 40% chiều dài. Tính chu vi và diện tích khu vườn đó.

6. ( 3 điểm)
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho góc xOt = 60 , góc xOy = 120
a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không? Vì sao?
b) So sánh góc tOy và góc xOt
c) Vẽ tia Oz là tia đối của tia Ox. Tính góc zOy.

Học sinh không được sử dụng tài liệu- giám thị coi thi không giải thích gì thêm.