Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Đề thi Toán học kì 2 lớp 8 trường THCS Trung Yên năm 2018: Tập nghiệm của phương trình (x2 +25)(x2-9/4) = 0 ?

CHIA SẺ

90 phút kiểm tra học kì 2 môn Toán 8 trường THCS Trung Yên – Phòng GD&ĐT Cầu Giấy – Hà Nội năm học 2017 -2018.

I. Trắc nghiệm (2đ): Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

1. Tập nghiệm của phương trình (x2 +25)(x2-9/4) = 0 là:

A. {±5; ±3/2}        B. {-25; 9/4}         C.(±3/2}          D.{-5;3/2}

2. Nghiệm của bất phương trình 12 -3x ≤0 là

A. x ≤ 4         B. x ≥  4       C. x ≤-4.    D ≥ -4

3. Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác MNP và SABC/SMNP =9

A. MN/AB=9; B. MN/AB=3; C. MN/AB=1/9; D. MN/AB=1/3

4. Cho tam giác ABC, AD là phân giác góc ∠BAC biết AB = 16cm, AC = 24cm, DC = 15cm, khi đó BD bằng:

A. 10cm           B.128/5 cm           C.1/10 cm       D. 45/2cm

II.Tự luận (8đ)

1. (2đ) Cho hai biểu thức  

a) Tính giá trị biểu thức A tại y = 2;

b) Rút gọn biểu thức M =A.B;

c) Tìm giá trị của y để biểu thức M<1

2. (2đ) Một ô tô đi từ Hà Nội đến Đền Hùng với vận tốc trung bình 30km/h. Trên quãng đường từ Đên Hùng về Hà Nội, vận tốc ô tô tăng thêm 10km/h nên thời gian về rút ngắn hơn thời gian đi là 36 phút. Tính quãng đường từ Hà Nội đến Đền Hùng.

3.(3.5đ) Cho tam giác ABC vuông tại B, đường cao BH

a) Chứng minh tam giác HBA đồng dạng với tam giác HCB. Từ đó suy ra HB2=HC.HA

b) Kẻ HM vuông góc với AB (M ∈ AB), kẻ HN vuông góc với BC (N ∈ BC) Chứng minh MN = BH

c) Lấy 1 điểm làm trung điểm của HC, K là trung đểm của AH. Tứ giác MNIK là hình gì? Vì sao?

d) So sánh diện tích tứ giác MNIK và diện tích tam giác ABC

Bài 4 (0.5đ) Cho a,b,c >0 Chứng minh